Menu

Amsterdam investreet met lerarenbeurs in leerkrachten

Met de Lerarenagenda investeert de gemeente Amsterdam de komende jaren 26,3 miljoen euro in onderwijs. Het doel is om bij een stijgend aantal leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit te kunnen blijven bieden.

Lerarenbeurs

Om leraren in staat te stellen zich verder te ontwikkelen en te professionaliseren stelt Amsterdam een lerarenbeurs in. Met deze beurs kunnen leraren een leergang of cursus volgen, een innovatietraject starten en zich verder verdiepen in didactische methodieken. Zo geeft de Amsterdamse Lerarenbeurs leraren de middelen om zelf de eigen ontwikkeling vorm te geven. De beurs kan enerzijds benut worden voor de bekostiging van activiteiten maar ook voor de tijdscompensatie of voor vervanging. De Lerarenbeurs kent een maximum van €2.000 per persoon. De gemeente heeft als ambitie dat de komende vier jaar minimaal 40% van de Amsterdamse leraren de Lerarenbeurs gebruiken, het gaat hierbij om ongeveer 3.200 leraren.

Scholenbeurs

Naast de Lerarenbeurs stelt de gemeente Amsterdam ook een Scholenbeurs beschikbaar. Scholen kunnen geld aanvragen voor activiteiten die helpen bij het verbeteren van de onderwijs- en schoolkwaliteit. Voorbeelden zijn het versterken van taalonderwijs en internationale oriëntatie of een betere inzet van ICT-middelen om didactiek te versterken. Afhankelijk van de schoolgrootte is het maximale totaalbedrag 120.000 euro per aanvraag voor vier jaar (waarvan de school 25% zelf bijdraagt).

Bron: De website van de Gemeente Amsterdam

Privacy en cookies. Lees meer.