Menu

Advies van de Onderwijsraad over het Lerarenregister

Staatssecretaris Dekker wil vanaf 2017 de registratie van leraren verplicht stellen en heeft  daarvoor een conceptwetsvoorstel opgesteld. Dit betekent dat vanaf 2017 alleen de docenten die zich geregistreerd hebben onderwijs mogen geven. In het plan staat dat  in het lerarenregister ook de diploma’s en scholing van leraren worden bijgehouden. De staatssecretaris heeft de Onderwijsraad gevraagd om zich te buigen over het voorstel en hierover advies uit te brengen.

De Onderwijsraad

De Onderwijsraad heeft op 18 mei haar advies bekend gemaakt, waarbij onder andere wordt aangemerkt dat de praktische uitwerking van het voorstel zeer bepalend zal zijn voor het succes van het Lerarenregister. Daarbij onderstreept de Onderwijsraad het belang van directe betrokkenheid van de beroepsgroep bij de uitwerking en de invoering van het lerarenregister.

Zowel de Onderwijscoöperatie als de Algemene Onderwijsbond hebben gereageerd op het advies.
De Onderwijscoöperatie pleit voor een register van leraren zelf waarin alléén bevoegde leraren worden opgenomen, waarbij de beroepsgroep zelf over de bekwaamheidseisen gaat, de criteria voor herregistratie bepaalt, een professionele standaard opstelt en inhoudelijk bij de opleidingen tot leraar is betrokken. De Onderwijsraad onderschrijft in haar advies deze uitgangspunten.
Ook de AOb onderschrijft de aanbevelingen en hoopt dat de staatssecretaris de aanbevelingen van de Onderwijsraad overneemt.

Bron: Het gehele advies staat op de website van de Onderwijsraad, lees verder op de websites van de Algemene Onderwijsbond en op de website van de Onderwijscoöperatie.

Privacy en cookies. Lees meer.