Menu

Actieplan Leraar 2020

Het actieplan Leraar 2020 beschrijft hoe de professionele kwaliteit van de leraren en schoolleiders kan worden verbeterd, zodat de best mogelijke kwaliteit van onderwijs gerealiseerd kan worden.

Het kabinet zet in op versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Het doet dat voor alle sectoren van het onderwijs. Om richting te geven aan die kwaliteitsversterking, bracht het kabinet in de eerste helft van 2011 een aantal actieplannen uit. Voor het primair onderwijs is dat ‘Basis voor Presteren’, voor het voortgezet onderwijs ‘Beter Presteren’, voor het MBO is in januari 2011 het actieplan ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’ gepubliceerd, en voor het Hoger Onderwijs komt er een strategische agenda met een uitwerking van de voorstellen van de commissie Veerman. Over de hele linie moet dit leiden tot leerlingen die tot de mondiale top behoren, en die de beste kansen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt hebben. Voor deze leerlingen is het van belang dat zij les krijgen van goed én voldoende onderwijspersoneel.

De leraar en de schoolleider zijn cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs, en onmisbaar voor de verbetering ervan. Dit actieplan Leraar 2020 beschrijft daarom hoe de professionele kwaliteit van de leraren en schoolleiders verbeterd kan worden, zodat de best mogelijke kwaliteit van onderwijs gerealiseerd kan worden. Dit plan bevat de concrete doelen die dit kabinet zich stelt voor de eerst komende jaren en het beeld voor de lange termijn tot 2020. Dit beeld is ambitieus en bevat heldere keuzes voor de toekomst. Voorbeelden zijn een effectief register, leraren met een opleiding op masterniveau, actiegerichte prestatieafspraken met de onderwijssectoren over verdere professionalisering van zittende leraren en schoolleiders en met lerarenopleidingen.

Downloads

Privacy en cookies. Lees meer.