Menu

Het vak leraar in de spotlights bij studiekiezers

De belangstelling onder studiekiezers voor het beroep  van leraar in het basisonderwijs vergroten. Dat is de inzet van de communicatiecampagne die het Arbeidsmarktplatform PO in samenwerking met Qompas heeft ontwikkeld. Qompas faciliteert op veel middelbare scholen het studiekeuze-proces van bovenbouw leerlingen. De campagne duurt twee jaar en wordt gevoerd via de website en e-mailings van Qompas, aangevuld met sociale media.

Helden voor de klas is het centrale thema van de campagne die gedragen wordt door jonge leraren en studenten aan de lerarenopleiding. Het onderwijs in Nederland heeft meer helden voor de klas nodig, is de boodschap. De campagne streeft er naar vooroordelen over het vak en de opleiding weg te nemen en een fris perspectief te bieden op het vak leraar. Er wordt veel aandacht besteed aan intrinsieke drijfveren, zoals betekenisvol werk willen doen. Maar ook de baanzekerheid voor de komende jaren komt aan de orde.

Via een op maat gemaakte test kunnen studiekiezers ontdekken of werken in het onderwijs bij hen past. De test maakt tevens duidelijk of zij meer geschikt zijn voor het basisonderwijs of voor het voortgezet onderwijs.

Voor deze campagne heeft het Arbeidsmarktplatform PO haar krachten gebundeld met Voion, het arbeidsmarktfonds voor het voortgezet onderwijs, om samen zoveel mogelijk studiekiezers voor het onderwijs te enthousiasmeren.

Het Arbeidsmarktplatform PO wil met deze campagne bijdragen aan een oplossing voor het groeiende lerarentekort, dat in bepaalde delen van het land al voelbaar is. De campagne richt zich onder andere specifiek op jongens, voor een evenwichtiger man/vrouwverdeling op de pabo en later in de school.  

Bekijk de campagnesite: www.heldenvoordeklas.nu


Privacy en cookies. Lees meer.