Menu

Functiemix draagt bij aan carrièreperspectief leerkrachten

De afgelopen jaren is de beoordelingscultuur in het po en vo verbeterd. Het is meer vanzelfsprekend geworden om leerkrachten feedback te geven en te beoordelen op basis van het functioneren. De gesprekken tussen leraar en leidinggevende worden professioneler gevoerd, met meer concrete afspraken over loopbaanontwikkeling en professionalisering. Ook staat de kwaliteit van de leerkracht steeds meer voorop bij een promotie. Promoties worden beter onderbouwd en er wordt rekening gehouden met de mate waarin de leerkracht zich verder ontwikkelt. Leerkrachten zijn momenteel nog kritisch op hun carrièreperspectief. Ook schoolleiders vinden dat zij leraren nog te weinig perspectief kunnen bieden. Wel zeggen zij prioriteit te geven aan het verbeteren van het carrièreperspectief.

Dit blijkt uit het onderzoek ´Carrièreperspectieven van leraren in het kader van de functiemix primair en voortgezet onderwijs´ dat het ROA van de Universiteit van Maastricht samen met het CAOP in opdracht van het ministerie van OCW heeft uitgevoerd. Deze verbeteringen komen mede door de versterking van de functiemix, het beleid van het ministerie van OCW om bestaande leerkrachten beter te spreiden over de salarisschalen en hen uit te dagen om in zichzelf te investeren. Door leerkrachten meer perspectief op een carrière binnen de school te bieden beoogt het ministerie ook het beroep aantrekkelijk te maken voor toekomstige leerkrachten.

Onderzoek

Het onderzoek geeft een beeld van de huidige ervaringen en mening van leerkrachten en schoolleiders over de carrièreperspectieven in het onderwijs. Het onderzoek is gebaseerd op een internetenquête onder ruim 1.200 leerkrachten en ruim 1.000 schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs. De resultaten van de enquête zijn aangevuld met telefonische interviews bij 20 leerkrachten en 20 schoolleiders.

Beoordelingscultuur

Volgens de ondervraagde leerkrachten en schoolleiders heeft er de afgelopen jaren een omslag plaatsgevonden in de beoordelingscultuur op hun school. Door de versterking van functiemix is er de afgelopen vijf jaar een verbeterde gesprekkencyclus ontstaan en is er een impuls gekomen voor het opleidings- en scholingsbeleid. Ook heeft de functiemix bijgedragen aan de aantrekkelijkheid van het beroep, vooral waar het gaat om het vasthouden van goed leraren.

Carrièreperspectief

Om leerkrachten meer perspectief te bieden op een carrière binnen het onderwijs, willen schoolleiders onder andere goed presterende leerkrachten sneller promotie laten maken, waar nodig in combinatie met aanvullende scholing. Hiervoor ontvangen scholen van het ministerie van OCW extra middelen om meer leerkrachten promotie naar een hogere salarisschaal te laten maken. Het gaat hier om middelen in het kader van het versterken van de functiemix. Door rekening te houden met scholingsbereidheid bij het bieden van promotie, worden leerkrachten ook uitgedaagd om zich verder te professionaliseren. Dit draagt positief bij aan de kwaliteit van het onderwijs als geheel.

Bron: download het gehele rapport op de website van de Rijksoverheid.

Privacy en cookies. Lees meer.