Menu

De Staat van de Leerling, Leraar, Schoolleider en Lerarenopleiding

Tegelijk met de Staat van het Onderwijs van de Onderwijsinspectie, zijn nog zes publicaties over het onderwijs uitgekomen. Drie daarvan zijn ook uitgebracht door de Inspectie: De staat van de Leerling, de Staat van het Internationaal onderwijs en de Staat van het Nederlands onderwijs in het buitenland. Daarnaast heeft de Onderwijscoöperatie de Staat van de Leraar uitgebracht, de VO-Raad de Staat van de Schoolleider en de VSNU de Staat van de Universitaire lerarenopleiding.

De Staat van het Leerling

Wat vinden de leerlingen van het onderwijs? Leerlingen in het po leren liever vaardigheden dan feiten, willen meer bewegen, vaker naar buiten en minder stress, schrijft de Onderwijsinspectie. Ook willen leerlingen dat iedereen met een achterstand of beperking mee kan doen. 52% heeft liever een meester en 24% heeft liever een juf, voor 24% maakt het niet uit. Download de publicatie op de website van de Onderwijsinspectie.

De Staat van de Leraar 2017

De Onderwijscoöperatie focust in dit rapport op de professionele ontwikkeling van de leraar, op basis van een vragenlijst onder 288 leraren van 25 teams en een aantal verdiepende interviews.  Leraren willen meer tijd voor een continue dialoog over onderwijsontwikkeling en hun eigen professionalisering. Informeel leren is net zo belangrijk als het volgen van formele cursussen en zou daarom ook voor het lerarenregister moeten gelden. Download de publicatie op de website van Onderwijscoöperatie

De Staat van de Schoolleider

Deze publicatie is samengesteld door vier schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs. Zij beschrijven aan de hand van interviews wat het takenpakket van schoolleiders inhoudt, welke vaardigeden nodig zijn om het werk succesvol te kunnen doen en de invloed van veranderingen in de afgelopen jaren, zoals bijvoorbeeld het schoolleidersregister. Download de publicatie op de website van de VO-Raad.

De Staat van de Universitaire Lerarenopleiding

De Staat van de Universitaire Lerarenopleiding presenteert nieuwe ontwikkelingen binnen de universitaire lerarenopleidingen. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere: gezamenlijk opleiden met scholen, flexibiliteit en maatwerk, vakdidactiek en de begeleiding van startende docenten. Zo hebben de universitaire lerarenopleidingen een educatieve minor voor studenten aan andere opleidingen, zij kunnen kennis maken met het leraarschap en zelfs een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid behalen; iets wat aanslaat bij studenten. Download de publicatie op de website van de VSNU.

Privacy en cookies. Lees meer.