Menu

Opleiden

Verder studeren en tegelijkertijd werkervaring opdoen. Als beginnend startend of ervaren leraar leerkracht je master halen. Je competenties verder ontwikkelen voor passend onderwijs. Vernieuwend leiderschap. Behoorlijk wat verschillende ambities en mogelijkheden passen onder de noemer ‘opleiden’. Er zijn er nog veel meer. Ontdek ze hier.

Publicaties

Meer studenten kiezen voor pabo

Het aantal studenten dat kiest voor de pabo stijgt. Bij zowel de voltijd- als deeltijdopleidingen is het aantal aanmeldingen ten opzichte van het voorgaande jaar fors toegenomen. Dit meldt het... Lees meer

01-08-2018 Opleiden / Publicaties

De Lerarenbeurs is een succesvol instrument

De Lerarenbeurs draagt in belangrijke mate bij aan de opleidingsdeelname van leerkrachten. Leerkrachten die een masteropleiding hebben gevolgd zijn breder inzetbaar en de kwaliteit van het... Lees meer

13-07-2017 Opleiden / Publicaties

Stijging van inschrijvingen aan de pabo

Het aantal inschrijvingen voor de pabo is dit jaar met 8% gestegen, schrijft minister Bussemaker op 30 januari 2017 aan de Tweede Kamer. Het afgelopen jaar vond nog een daling van 32% van het... Lees meer

03-02-2017 Opleiden / Publicaties

Instroom pabo en lerarenopleiding daalt

De instroom van het aantal voltijdstudenten op de pabo is tussen 2014 en 2015 gedaald met 35 procent. Er is met name sprake van een sterke daling van nieuwe pabo-studenten vanuit het mbo of havo.... Lees meer

25-04-2016 Opleiden / Publicaties

Scholen van de 21e eeuw volgens OESO

Leraren spelen een belangrijke rol in het voorbereiden van kinderen op de toekomst. Welke rol dat is en hoe ze deze rol kunnen spelen, belicht het OESO-rapport Schools for the 21st century. De... Lees meer

08-04-2015 Opleiden / Publicaties

Begeleiding van startende leraren

Hoewel er in Nederland in toenemende mate aandacht wordt besteed aan de begeleiding van startende leraren, zijn er duidelijk nog verbeterpunten. Zo is er vaak geen sprake van een echt... Lees meer

04-08-2014 Opleiden / Publicaties

Onderwijs Werkt! 2013

Managers in po en vo zijn het meest tevreden over de aandacht voor het welzijn van het personeel in het personeelsbeleid. Dat blijkt uit het tweede rapport ‘Onderwijs Werkt!’ van Regioplan. Net... Lees meer

28-04-2014 Opleiden / Publicaties

CPB verkent ophoging masters in het PO

Het ministerie van OCW verkent de mogelijkheden om het aantal masteropgeleide leraren te verhogen. Op verzoek van het ministerie heeft het Centraal planbureau (CPB) een literatuuronderzoek... Lees meer

23-04-2014 Opleiden / Publicaties

Coaching startende schoolleiders

In sommige landen wordt coaching voor en door schoolleiders ingezet om het onderwijskundig leiderschap van beginnende schoolleiders te versterken. Om ook in Nederland te stimuleren dat ervaren... Lees meer

17-01-2014 Opleiden / Publicaties

Inventarisatie opleiden in de school

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Regioplan inventariserend onderzoek gedaan om tot een overzicht te komen van alle partnerschappen van ‘Opleiden in de... Lees meer

27-11-2013 Opleiden / Publicaties

Global Teacher Status Index

Verken de resultaten op een interactieve manier 

Meer informatie > Er vinden veel internationaal vergelijkende studies naar onderwijs plaats, maar de Global Teacher Status Index is de eerste... Lees meer

21-09-2013 Opleiden / Publicaties

Nascholing à la Steve Jobs

Kennisnet interviewde Erik Verhulp van Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd (O4NT) over de gevolgen van Steve Jobs scholen voor pabo’s en nascholing. O4NT is met vijf pabo’s in gesprek om te kijken wat... Lees meer

20-09-2013 Opleiden / Publicaties

Krachtig meesterschap 2013

De afgelopen jaren hebben lerarenopleidingen hard gewerkt aan kwaliteitsverbetering, met name voor de verhoging van het vakinhoudelijk niveau. Dit blijkt uit het ‘Eindrapport van de monitor...

Lees meer

29-08-2013 Opleiden / Publicaties

De lerarenagenda van de toekomst

In het primair onderwijs is vooral de dalende Pabo-uitstroom zorgwekkend. Ook de kwaliteit van de instroom staat onder druk. Op de Pabo vormen niet alleen rekenen en taal grote struikelblokken,... Lees meer

28-08-2013 Opleiden / Publicaties

De docent 2.0

De veranderingen in het onderwijs zijn groot en dus veranderen de eisen aan docenten. Wat heeft de leraar vandaag de dag nodig om goed te functioneren?
In ‘De docent 2.0’ geven Ietje Veldman... Lees meer

04-06-2013 Opleiden / Publicaties

Instroom lerarenopleidingen neemt af

In het studiejaar 2012-2013 zijn minder studenten gestart met een lerarenopleiding. Zowel op de Pabo als op de eerste- en tweedegraads HBO lerarenopleidingen is de instroom van nieuwe studenten... Lees meer

11-04-2013 Opleiden / Publicaties

Een goede basis

Er zijn verschillende geluiden over de Pabo. De opleiding zou kwalitatief niet voldoende en oppervlakkig zijn, tegelijkertijd is men van mening dat het een overladen, veeleisend en breed... Lees meer

01-03-2013 Opleiden / Publicaties

Privacy en cookies. Lees meer.