Menu

Opleiden

Verder studeren en tegelijkertijd werkervaring opdoen. Als beginnend startend of ervaren leraar leerkracht je master halen. Je competenties verder ontwikkelen voor passend onderwijs. Vernieuwend leiderschap. Behoorlijk wat verschillende ambities en mogelijkheden passen onder de noemer ‘opleiden’. Er zijn er nog veel meer. Ontdek ze hier.

Ondersteuning & subsidies

Doorstroomprogramma van mbo naar pabo

Op dinsdag 7 maart opende minister Bussemaker een nieuw doorstroomprogramma van het mbo naar de pabo, waar mbo-studenten worden voorbereid op de toelatingstoetsen van de lerarenopleiding... Lees meer

13-03-2017 Opleiden / Ondersteuning & subsidies

Het vak leraar in de spotlights bij studiekiezers

De belangstelling onder studiekiezers voor het beroep  van leraar in het basisonderwijs vergroten. Dat is de inzet van de communicatiecampagne die het Arbeidsmarktplatform PO in samenwerking... Lees meer

24-01-2017 Opleiden / Ondersteuning & subsidies

Pabo-afgestudeerden binden

Als gevolg van de dalende werkgelegenheid in het primair onderwijs neemt de werkgelegenheid voor jonge leerkrachten af en hebben zij meer moeite om aan een baan in het onderwijs te komen. Dit... Lees meer

30-04-2014 Opleiden / Ondersteuning & subsidies

Leerwerktraject voor 20 zorgassistenten

Met ingang van het leerjaar 2014/2015 is de pilot ‘leerwerktrajecten zorgassistenten’ van start gegaan.

Voor wie?

De primaire doelgroep voor de pilot zijn jongeren die het Praktijkonderwijs... Lees meer

30-04-2014 Opleiden / Ondersteuning & subsidies

Inventarisatie opleiden in de school

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Regioplan inventariserend onderzoek gedaan om tot een overzicht te komen van alle partnerschappen van ‘Opleiden in de... Lees meer

27-11-2013 Opleiden / Ondersteuning & subsidies

Tegemoetkoming leraren

Als u als student, zij-instromer of contractant een lerarenopleiding of een pabo-opleiding in het hoger onderwijs volgt, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming leraren. U mag dan geen...

Lees meer

28-08-2013 Opleiden / Ondersteuning & subsidies

Ondersteuning aanvraag Europese subsidies

Internationalisering bevordert de professionalisering van docenten en verrijkt het curriculum van scholen. Om internationalisering en kennisuitwisseling te bevorderen, zijn nationale, Europese en... Lees meer

Opleiden / Ondersteuning & subsidies

Regeling verruiming zij-instroom

In het primair onderwijs zijn op korte termijn meer leerkrachten nodig. Om de zij-instroom vanuit andere sectoren beter te faciliteren is de regeling verruiming zij-instroom in het leven... Lees meer

Opleiden / Ondersteuning & subsidies

Privacy en cookies. Lees meer.