Menu

Veel animo voor werken in het onderwijs

Er is veel animo om in het onderwijs te werken, maar veel ‘niet-leerkrachten’ missen voldoende loopbaanperspectief en de mogelijkheid om makkelijk te kunnen uitstromen naar werk buiten het onderwijs. In een onderzoek van het Platform Bètatechniek noemen zij relatief vaak de verwachte werkdruk als drempel. Ook de omgang met lastige leerlingen houdt veel geïnteresseerde niet-leraren nu tegen om te gaan lesgeven. Als ze het onderwijs laagdrempelig zouden kunnen uitproberen en makkelijker een lesbevoegdheid zouden kunnen behalen, zou een grote groep overwegen om daadwerkelijk in het onderwijs te gaan werken. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat een hoger salaris het onderwijs aantrekkelijker maakt.

Onderwijsdrijfveren

Platform Bètatechniek heeft Motivaction gevraagd onderzoek te doen naar de belangstelling onder niet-leraren om in het onderwijs te werken. Aanleiding is het toenemende lerarentekort, wat een remmende werking heeft op de groei van het aantal leerlingen dat een bètatechnische richting kiest. Op basis van het onderwijsdrijfverenmodel onderscheidt Motivaction zes groepen werkenden. Voor elke groep is gekeken welke drempels zij ervaren om in het onderwijs te gaan werken. Het onderzoek is op 29 januari aan de bewindspersonen van het Ministerie van OCW overhandigd. Download het onderzoek op de website van het Platform Bètatechniek.

Carrièrepaden en bevoegdheid

Een beter loopbaanperspectief met doorgroeimogelijkheden zowel binnen als buiten het onderwijs is één van de oplossingen om het leraarschap aantrekkelijker te maken. Dit kan door circulaire carrières mogelijk te maken, loopbanen waarin mensen van en naar andere sectoren bewegen en de opgedane ervaring inzetten. Het kan ook door het parttime of hybride werken (tegelijk in- en buiten het onderwijs), door de mogelijkheid om het leraarschap laagdrempelig uit te proberen en door het makkelijker en goedkoper te maken om de lesbevoegdheid te halen.

Succesvolle voorbeelden

Het traineeship Eerst De Klas liet al zien dat het aanbieden van een hybride traineeship in zowel het onderwijs als het bedrijfsleven een nieuwe doelgroep van jonge leerkrachten aantrekt. In de Techniekpactregio Zuidoost-Nederland zijn circulaire carrières de afgelopen anderhalf jaar succesvol in praktijk gebracht met een pilot voor (v)mbo-docenten. Deze voorbeelden laten zien dat een laagdrempelige introductie naar het leraarschap, meer loopbaanopties en individuele, korte maatwerkroutes nieuwe groepen aanspreken en kunnen helpen om het lerarentekort aan te pakken.

Dossier Lerarentekort

Ongeveer een kwart van de leerkrachten in het po is ouder dan 55 jaar. De instroom van pabostudenten is de afgelopen jaren gedaald en die trend zet naar verwachting door. Welke mogelijkheden zijn er om beginnende leerkrachten aan te trekken en te behouden voor het onderwijs? Op de dossierpagina Lerarentekort vindt u verschillende praktijkvoorbeelden en publicaties over dit thema.

Bron: download het gehele rapport op de website van Platform Bètatechniek.

Privacy en cookies. Lees meer.