Menu

Praktijkvoorbeeld kosten zij-instroom

Door het lerarentekort nemen steeds meer scholen zij-instromers in dienst. Wat zijn de kosten voor de opleiding en begeleiding van zij-instromers? Wat krijg je als subsidie van het ministerie van OCW en wat moet je als bestuur zelf betalen? Een schoolbestuur in Noord-Holland vergeleek de kosten en mogelijkheden van het zij-instroomtraject, de verkorte deeltijdopleiding en de doorstroom van onderwijsassistenten naar leerkracht. Het leverde een handig kostenplaatje op, dat ook uw bestuur verder kan helpen.

Bekijk het voorbeeld van de bekostiging van zij-instromers

Privacy en cookies. Lees meer.