Menu

Mobiliteitswensen in kaart

Coöperatieve vereniging de Dommelgroep uit Noord-Brabant wil mobiliteit stimuleren door het in kaart brengen van de mobiliteitswensen van haar personeel. De Dommelgroep bestaat uit vijf schoolbesturen: SKOPOS, SKIPOS, SKOSO, Leijestroom en St-Christoffel. Samen hebben zij 40 scholen. 

Situatieschets

De Dommelgroep wil medewerkers laten ervaren dat mobiliteit een positieve bijdrage kan leveren aan de eigen ontwikkeling maar ook een positief effect heeft op de organisatie. Medewerkers kunnen vanuit de behoefte zich persoonlijk te willen ontwikkelen mobiliteit aanvragen. De organisatie heeft een mobiliteitsprocedure ontwikkeld waardoor het voor medewerkers mogelijk wordt om eenvoudig van werkplek te veranderen binnen een bestuur of tussen Dommelgroepbesturen. Door de dynamiek die ontstaat kan boventalligheid worden voorkomen.

Aanpak: Breng mobiliteitswensen in kaart en begin een gesprek

Binnen de Dommelgroep kunnen medewerkers zich via een mobiliteitsformulier aanmelden bij het Centrum Personeelsvoorziening Dommelgroep (CPD). Het mobiliteitsformulier is onderdeel van de jaarlijkse personeelsvragenlijst. Op een mobiliteitsformulier geven medewerkers aan waarom ze gemotiveerd zijn om deel te nemen aan mobiliteit. Ook vullen ze gegevens in over capaciteiten, ervaring, interesses en motivatie. Het formulier dient als basis om uiteindelijk een match te maken met een vacature of om een uitruil te kunnen bewerkstelligen met een andere medewerker.
Na het invullen van de vragenlijst volgt een gesprek met een HRM-medewerker om op basis van het formulier praktische mogelijkheden in beeld te brengen. Motivatie is het belangrijkste gesprekspunt. Persoonlijke ontwikkeling moet het uitgangspunt zijn, daarnaast stelt de Dommelgroep een voldoende beoordeling als een minimale voorwaarde voor mobiliteit. Ook worden er mobiliteitsworkshops aangeboden die in samenwerking met twee andere besturen uit de regio zijn ontwikkeld. Deze workshops zijn bedoeld om medewerkers een beter inzicht te geven in hun mobiliteitsbehoefte.

Resultaten

Het doel van het mobiliteitsbeleid is om mobiliteit een vanzelfsprekend onderdeel te maken van de ontwikkeling van de medewerkers, uiteindelijk ten bate van de onderwijskwaliteit. De inspanningen van de afgelopen twee jaar werpen nu z’n vruchten af. In het schooljaar 2011/2012 hebben 29 medewerkers mobiliteit aangevraagd waarvan 7 aanvragen zijn verwezenlijkt. In het schooljaar 2012/2013 is het aantal aanvragen opgelopen naar 50 waarvan er 22 zijn verwezenlijkt.

Do’s

  • Breng de mobiliteitswensen van de medewerker in kaart.
  • Voer een actief communicatiebeleid rondom het thema mobiliteit.
  • Laat het thema mobiliteit terugkeren bij functionerings- en beoordelingsgesprekken.
  • Motivatie van de medewerker om zich persoonlijk te ontwikkelen moet een belangrijke drijfveer zijn.
  • Stel een voldoende beoordeling als minimale voorwaarde voor vrijwillige mobiliteit. Voor draagvlak binnen de organisatie is het van belang dat leidinggevenden positieve ervaringen opdoen. Zijn ervaringen negatief dan zal dit ten koste gaan van de bereidheid mee te werken aan de mobiliteitsprocedure.
  • Houd het verhogen van de kwaliteit van onderwijs als uiteindelijke doel in het oog (en niet de hoeveelheid mobiliteitsmatches).
  • Zorg dat de nieuwe medewerkers op de scholen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben (onderschat dit niet). 

Contactgegevens:

Frank Claessen
Dommelgroep
0411-850716


Privacy en cookies. Lees meer.