Menu

Geen vooroordelen

Hans Jansen (Stafdocent personeel, ABS / RSG Lingecollege Tiel) over zijn ervaringen met de tool 'Onderwijs Interviews', waarmee vertrekredenen van personeel in kaart zijn gebracht.

‘In het verleden voerden we al exitgesprekken met collega’s die ons verlieten. Die gesprekken vonden een-op-een plaats. Vervolgens werd daarvan een rapport gemaakt dat in een dossier kwam. Op die manier was het echter heel lastig om een trend te ontdekken.

Het instrument Onderwijs Interviews heeft daar bij ons verandering in gebracht. De opzet is universeel en clean. Er is geen discussie over woorden uit een rapportage. Antwoorden zijn ook niet gekleurd door enig vooroordeel, omdat de vertrekkende collega de antwoorden zelf invult. Vorige week vroeg de directie om een eerste conclusie. Alhoewel dat nog wat vroeg is, weet je wel van tevoren dat je met een objectieve rapportage over de vertrekredenen voor de dag zult komen. Op de oude manier zou de suggestiviteit van de antwoorden uit een dossier een valkuil vormen.

Wat je overhoudt nadat iemand de tool heeft ingevuld, zijn feiten. En omdat het universeel wordt vastgelegd, kun je die feiten heel makkelijk naast die van andere vertrekkende collega’s leggen.

Een stap verder is misschien nog wel waardevoller. Met Onderwijs Interviews kun je ook benchmarken. Dan leg je dus niet alleen de vertrekredenen intern naast elkaar, maar vergelijk je deze ook met andere onderwijsinstellingen. Het is natuurlijk heel interessant om te zien wat de redenen voor vertrek binnen je eigen instelling zijn, maar het krijgt een nog grotere meerwaarde wanneer je dat kunt afzetten tegen de vertrekredenen in onze eigen regio, maar ook landelijk.

‘De respons en welwillendheid om deel te nemen, is groot. Dat komt enerzijds door de laagdrempeligheid van de tool en anderzijds door mijn stimulans. Nadat ik een vertrekkende collega per brief vraag om het Onderwijs Interview in te vullen en hem de daarvoor benodigde inlogcode heb gegeven, stuur ik na een week of twee een herinnering. En daarna zelfs nog een, mocht dat nodig zijn. Je kunt het natuurlijk niemand verplichten, maar gelukkig werkt bijna iedereen mee.

Auteur: Hans Jansen, Stafdocent personeel, ABS / RSG Lingecollege Tiel

Privacy en cookies. Lees meer.