Menu

Mobiliteit

Dalende leerlingenaantallen, passend onderwijs, vergrijzing en ontgroening; het zijn slechts een paar van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt waar het primair onderwijs mee wordt geconfronteerd. Zowel voor werkgevers als voor werknemers is het van belang om voortdurend mee te bewegen met dit soort maatschappelijke ontwikkelingen. Mobiliteit is daarbij een essentiële factor. Hoe stimuleer je mobiliteit, welke opties heeft een school(bestuur?).

Publicaties

Veel animo voor werken in het onderwijs

Er is veel animo om in het onderwijs te werken, maar veel ‘niet-leerkrachten’ missen voldoende loopbaanperspectief en de mogelijkheid om makkelijk te kunnen uitstromen naar werk buiten het... Lees meer

10-05-2017 Mobiliteit / Publicaties

Hulpmiddel voor loopbaanmogelijkheden leraar

Welke mogelijkheden hebben leraren om zich verder te ontwikkelen? Hoe verlopen loopbanen in het onderwijs? Je kunt je specialiseren en een andere functie ambiëren, maar je hóeft niet van functie... Lees meer

21-11-2014 Mobiliteit / Publicaties

PON in beweging

De demografische ontwikkeling in de Achterhoek en de Liemers leidt tot een aanzienlijke daling van het aantal leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Het PON, een vereniging van 27... Lees meer

13-02-2014 Mobiliteit / Publicaties

In beweging 2.0

In 2010 adviseerde een taakgroep de besturen om krachten te bundelen en samen een breed mobiliteitsbeleid op te zetten en een regionaal mobiliteitscentrum op te richten. Met de nota In beweging... Lees meer

23-08-2013 Mobiliteit / Publicaties

De mogelijkheden van interregionale mobiliteit

Dalende leerlingenaantallen zorgen voor minder werkgelegenheid in het primair onderwijs in krimpregio’s. Jonge afgestudeerde pabostudenten dreigen buiten de boot te vallen. Mogelijk kan... Lees meer

20-08-2013 Mobiliteit / Publicaties

Handreiking Mobiliteit en Vitaliteit

Prof. dr. Tinka van Vuuren heeft in samenwerking met Loyalis en in opdracht van Zestor (arbeidsmarkt- en opleidingsfonds HBO) een onderzoek uitgevoerd naar mobiliteitsbeleid en beleid op duurzame... Lees meer

19-03-2013 Mobiliteit / Publicaties

Analyse instroom en doorstroom primair onderwijs

De dynamiek op de arbeidsmarkt in het primair onderwijs (po) is beperkt. De meeste medewerkers blijven in het po werken. Zij willen graag dichtbij huis een baan hebben en ook een vast team. De... Lees meer

24-12-2012 Mobiliteit / Publicaties

Mobiliteit in het onderwijs

Het artikel geeft inzicht in de factoren die van invloed zijn op de mobiliteit in het onderwijs en die ook door beleid beïnvloedbaar zijn. De focus ligt hierbij op de tegenstelling tussen... Lees meer

24-12-2012 Mobiliteit / Publicaties

Privacy en cookies. Lees meer.