Menu

Mobiliteit

Dalende leerlingenaantallen, passend onderwijs, vergrijzing en ontgroening; het zijn slechts een paar van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt waar het primair onderwijs mee wordt geconfronteerd. Zowel voor werkgevers als voor werknemers is het van belang om voortdurend mee te bewegen met dit soort maatschappelijke ontwikkelingen. Mobiliteit is daarbij een essentiële factor. Hoe stimuleer je mobiliteit, welke opties heeft een school(bestuur?).

Ondersteuning & subsidies

Praktijkvoorbeeld kosten zij-instroom

Door het lerarentekort nemen steeds meer scholen zij-instromers in dienst. Wat zijn de kosten voor de opleiding en begeleiding van zij-instromers? Wat krijg je als subsidie van het ministerie van... Lees meer

23-10-2018 Mobiliteit / Ondersteuning & subsidies

Expertisecentrum POvoorderegio

Schoolbesturen in het primair onderwijs die door regionale samenwerking een arbeidsmarktvraagstuk in hun regio aanpakken, kunnen advies vragen bij een nieuw expertisecentrum van het... Lees meer

16-05-2017 Mobiliteit / Ondersteuning & subsidies

Eén steunpunt voor al uw vragen over mobiliteit

U kunt nu terecht bij één steunpunt voor al uw vragen over mobiliteit, bij de Helpdesk Mobiliteit. Of het nu gaat om vragen over het ontwikkelen van beleid, instrumenten of over de samenwerking... Lees meer

21-10-2013 Mobiliteit / Ondersteuning & subsidies

Privacy en cookies. Lees meer.