Menu

Baat bij mobiliteit

Stichting voor primair onderwijs Aves hanteert een actief mobiliteitsbeleid. Naast tevreden leerkrachten plukt Aves er zelf de vruchten van.

Situatieschets

Aves is een stichting voor primair onderwijs. Er zijn 26 scholen bij aangesloten in de Noordoostpolder, Kampen en Vollenhove. In totaal heeft Aves ongeveer 350 medewerkers in dienst in ongeveer 225 fte op de 26 schoollocaties en een bestuurskantoor. Het hanteren van een actief mobiliteitsbeleid leidt tot vrijwillige mobiliteit en overplaatsingen. Gemiddeld heeft Aves in de afgelopen twee jaar zo’n 3,5 fte gedetacheerd. Dhr Timmermans van Aves geeft nadere uitleg over de ervaringen met actief mobiliteitsbeleid.

Aanpak: Detachering in goed overleg

Het mobiliteitsbeleid van Aves is gebaseerd op overleg tussen werkgever en werknemer. Timmermans geeft drie voorbeelden.
“Een leerkracht bovenbouw met meer dan 20 jaar werkervaring werd via via benaderd om bij een MBO instelling als rekendocent te komen werken”. Omdat dit mogelijkheden bood voor de carrière van de docent werd besloten om de leerkracht 2 dagen in de week te detacheren. In overleg met de MBO instelling besprak Timmermans zijn intentie om de leerkracht voor één jaar fulltime te detacheren. ‘Na dat jaar is het de bedoeling dat de MBO school de leraar vast in dienst neemt’.
Ook een voormalige directeur basisonderwijs heeft zich laten detacheren naar een MBO-instelling. “Hij wilde een stapje terug doen in zijn carrière”, vertelt Timmermans. “Via de MBO school kwam hij in contact met een onderwijsgroep die gespecialiseerd onderwijs en onderwijsondersteuning biedt voor kinderen met gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen. Door deze onderwijsgroep is hij benaderd om te worden gedetacheerd als ambulant medewerker op de MBO instelling. Eens in het jaar bespreken we zijn plannen voor het volgende schooljaar”.
Een derde voorbeeld van detachering betreft een leraar basisonderwijs die graag elders een kijkje wilde nemen. De leerkracht had ervaring met speciaal onderwijs. Uiteindelijk bleek de leerkracht een goede match voor een middelbare school die op zoek was naar een leraar voor een soort time-out voorziening. Timmermans gaf aan te willen meewerken aan detachering met de toezegging dat de leerkracht na een jaar functioneren in vaste dienst zou worden genomen. “Na dat jaar was de leraar uitermate tevreden met haar overstap”. 

Resultaten

Aves kan door haar mobiliteitsbeleid jonge mensen de kans bieden om binnen te komen bij een andere organisatie. Daarnaast biedt mobiliteit de mogelijkheid om terugloop op te vangen. “Veel voormalige leerkrachten kunnen in andere organisaties veel betekenen met hun expertise uit het basisonderwijs”, aldus Timmermans.

Contactgegevens:

Stichting voor primair onderwijs Aves
Jos Timmermans
Telefoon: 0527 249 249

Privacy en cookies. Lees meer.