Menu

Mobiliteit

Dalende leerlingenaantallen, passend onderwijs, vergrijzing en ontgroening; het zijn slechts een paar van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt waar het primair onderwijs mee wordt geconfronteerd. Zowel voor werkgevers als voor werknemers is het van belang om voortdurend mee te bewegen met dit soort maatschappelijke ontwikkelingen. Mobiliteit is daarbij een essentiële factor. Hoe stimuleer je mobiliteit, welke opties heeft een school(bestuur?).

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeeld kosten zij-instroom

Door het lerarentekort nemen steeds meer scholen zij-instromers in dienst. Wat zijn de kosten voor de opleiding en begeleiding van zij-instromers? Wat krijg je als subsidie van het ministerie van... Lees meer

23-10-2018 Mobiliteit / Praktijkvoorbeelden

Veel animo voor werken in het onderwijs

Er is veel animo om in het onderwijs te werken, maar veel ‘niet-leerkrachten’ missen voldoende loopbaanperspectief en de mogelijkheid om makkelijk te kunnen uitstromen naar werk buiten het... Lees meer

10-05-2017 Mobiliteit / Praktijkvoorbeelden

Regionaal Centrum Personeelsvoorziening

Schoolbesturen willen graag dat hun organisatie minder vatbaar wordt voor fluctuaties op de onderwijsarbeidsmarkt en dat tekorten en overschotten beter kunnen worden opgevangen. Een aantal... Lees meer

17-01-2014 Mobiliteit / Praktijkvoorbeelden

Baat bij mobiliteit

Stichting voor primair onderwijs Aves hanteert een actief mobiliteitsbeleid. Naast tevreden leerkrachten plukt Aves er zelf de vruchten van.

Situatieschets

Aves is een stichting voor primair... Lees meer

25-09-2013 Mobiliteit / Praktijkvoorbeelden

Mobiliteitswensen in kaart

Coöperatieve vereniging de Dommelgroep uit Noord-Brabant wil mobiliteit stimuleren door het in kaart brengen van de mobiliteitswensen van haar personeel. De Dommelgroep bestaat uit vijf... Lees meer

25-09-2013 Mobiliteit / Praktijkvoorbeelden

Is het al mobilitijd

De schoolbesturen ATO, Signum en de Leijestroom hebben in 2011-2012 een mobiliteitspakket ontwikkeld, waarvan het mobiliteitsspel een onderdeel vormt, met regionale arbeidsmarktproject middelen... Lees meer

06-05-2013 Mobiliteit / Praktijkvoorbeelden

Impuls aan Mobiliteit

In 2009 hebben 5 besturen voor primair onderwijs in Lelystad en Dronten het initiatief genomen om leerkrachten de mogelijkheid te geven zich te oriënteren op een andere basisschool, ongeacht de... Lees meer

24-12-2012 Mobiliteit / Praktijkvoorbeelden

In beweging: PON

'In beweging', rapport werkgelegenheidsbeleid en arbeidsmarktbeleid voor de leden van het personeelscluster Oost Nederland (PON). In een taakgroep van het PON zijn de effecten van de daling van... Lees meer

24-12-2012 Mobiliteit / Praktijkvoorbeelden

Geen vooroordelen

Hans Jansen (Stafdocent personeel, ABS / RSG Lingecollege Tiel) over zijn ervaringen met de tool 'Onderwijs Interviews', waarmee vertrekredenen van personeel in kaart zijn gebracht. ‘In het... Lees meer

04-05-2011 Mobiliteit / Praktijkvoorbeelden

Op weg naar mobiliteit in Lelystad en Dronten

Op het digitale platform ergensandersishetookleuk.nl informeert de organisatie alle medewerkers van de basisscholen in Lelystad en Dronten over de unieke kans om zich te gaan oriënteren op een... Lees meer

19-05-2010 Mobiliteit / Praktijkvoorbeelden

Privacy en cookies. Lees meer.