Menu

Hij instroom project RVKO Rotterdam

De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs, een schoolbestuur uit Rotterdam e.o. met 55 scholen basisonderwijs en speciaal onderwijs is in april 2010 een gerichte campagne gestart om meer mannen voor de klas te krijgen (contactpersonen Lia Zwaan, alg. directeur en Ellen Gillis, coördinator van het project). Veel leerlingen op de scholen (m.n. in de binnenstad van Rotterdam) komen uit eenoudergezinnen, worden uitsluitend door vrouwen opgevoed en kennen vrijwel geen mannelijke rolmodellen. Daarnaast heeft het bestuur inmiddels een aantal scholen waar geen enkele man meer lesgeeft, de komende jaren zal dit aantal scholen snel toenemen. Het schoolbestuur heeft het bureau Bronsonn HR (contactpersoon Henk van Os) ingeschakeld om een gerichte wervingscampagne naar zij-instromende hbo en wo mannen te voeren. Daartoe hebben zij de naam HIJ-instromer geïntroduceerd. Dit bureau heeft o.a. geadverteerd op de landelijke vacaturesites als jobboard. Dit leverde 250 reacties op. Na de trechtermethode (voorlichtingsbijeenkomsten, individuele intake gesprekken, snuffelstage, gesprekken met de scholen) zijn 25 mannen geselecteerd om een twee jarige deeltijdopleiding aan de Pabo Dordrecht (contactpersoon Jeroen Overzier) te volgen (een mannenklas). De Pabo heeft in overleg met het schoolbestuur het curriculum aangepast : veel lessen en begeleiding door mannelijke docenten, starten in de midden-bovenbouw, het accent op het oudere kind, een korte kleuterstage etc. Daarnaast kregen ze een jaarcontract schaal 9 (vergelijkbaar met LA) bij het schoolbestuur en werden ze zoveel mogelijk twee aan twee op scholen geplaatst. De mannen zijn zoveel mogelijk op opleidingsscholen geplaatst, omdat daar een goede intensieve begeleidingsstructuur aanwezig is. De mannen krijgen 1 dag betaald studieverlof per week voor de studie.

De resultaten zijn op dit moment heel bemoedigend. De verwachting is dat maximaal 3 personen zullen uitvallen aan het eind van het schooljaar. De sfeer op de scholen, in de klassen en in de teams is veranderd in positieve zin door “meer mannen”. Dit uit zich o.a. in een andere aanpak van de jongens op de school en in een wat zakelijker sfeer tijdens de teamvergaderingen. De mannen zelf zijn erg enthousiast en willen door: hebben een zeer bewuste keuze gemaakt voor dit traject (een deel van hen is zelfs fors achteruitgegaan in salaris). De mannen worden intensief begeleid op de scholen zelf (meest opleidingsscholen), door de Pabo en door een coördinator vanuit het bestuur.

De HIJ-instromers hebben een contract ondertekend, waarmee ze na hun studie nog een aantal jaren aan het bestuur worden gebonden (of deel kosten terug moeten betalen).

Ervaringen: scholen met mannen genereren mannen: vergroten aantrekkingskracht. Het is zinvol om een assesment/drijfverenonderzoek in te bouwen of korte onderdompelingscursus bij de volgende lichting.

Het schoolbestuur wil het komend schooljaar mogelijk weer een nieuwe klas werven en aannemen. Een aantal andere besturen heeft inmiddels ook belangstelling voor dit traject getoond. SBO heeft een aantal regionale platforms in de Randstad benaderd telefonisch en gevraagd naar de belangstelling om dit regionaal op te pakken. Alle benaderde platforms staan in eerste instantie zeer positief tegenover een dergelijke aanpak. Wel zijn er vragen over de kosten.

Financiën

De opleiding is een regulier deeltijd traject: alleen de reguliere collegekosten (laag) De scholen (locaties) bekostigen deels zelf en het overgrote deel wordt betaald door het schoolbestuur.
a. Wervings en selectiekosten: inhuur Bronsonn
b. opleidingskosten
c. studieverlof 1 dag pw 2 jaar
d. meesten hoog in LA ingeschaald: relatief hoge salarissen ivm werkervaring.
e. Eerste tijd ½ jaar tot een jaar werk als onderwijsassistent (schaal 6) met betaling als docent f. Begeleidingsuren

Gemiddeld zullen de kosten per mannelijke docent op 15.000 tot 25.000 komen (excl. begeleidingsuren). Mogelijk te verlagen door meer zelf te doen in wervingstraject en/of door ze direct of zsm als zij-instromer een eigen klas te geven (groter afbrandrisico wel). In het laatste geval zou er eerst een “onderdompelingscursus” kunnen worden doorlopen om de overgang te versoepelen. 

Privacy en cookies. Lees meer.