Menu

Voorlichting over lerarenberoep van belang onder studiekiezers

Wat het beroep van leraar het meest aantrekkelijk maakt is dat je als leerkracht iets voor andere mensen kunt betekenen, volgens de bevraagde studenten. 94% schat de hoogte van het lerarensalaris te laag in. Ook wordt de baanzekerheid van leerkrachten onderschat. Belangrijke redenen om af te zien van het lerarenberoep in het basisonderwijs is het gepercipieerde carrièreperspectief en het verwachte salaris. Voor vwo’ers speelt intellectuele uitdaging ook een grote rol. Goede voorlichting over het lerarenberoep po onder studiekiezers is van groot belang om jongeren te enthousiasmeren voor de lerarenopleiding.

Onderzoek

Het ministerie van OCW heeft samen met Qompas motieven en ervaren barrières om voor de lerarenopleiding te kiezen onderzocht. Download het gehele onderzoek ‘Effecten op de overwegingsintentie van scholieren en mbo-4 studenten om leraar te worden’ op de website van de Rijksoverheid.

Aantrekkelijkheid en imago van het beroep

Havisten en vwo’ers die basisschoolleerkracht willen worden, worden het meest aangetrokken door het feit dat zij als leerkracht uitgedaagd zullen worden en iets kunnen betekenen voor anderen. Verder vinden zij baanzekerheid van belang. Deze wordt te laag ingeschat, zo blijkt uit het onderzoek. De belangrijkste reden om af te zien van het lerarenberoep PO is het gebrek aan carrièreperspectief. Studenten van alle niveaus geven aan dat het je naast je beroep kunnen ontwikkelen als coach, schoolleider of bestuurder het meest aanspreekt. Ook zouden ze zich graag specialiseren tot lesontwikkelaar, onderzoeker of rekenspecialist. Voor de havisten en mbo-4 studenten zijn vooral kleinere klassen van belang.  Gevraagd naar hun verwachtingen over het startsalaris schatten zij dit  gemiddeld ruim vijfhonderd euro per maand lager in dan het daadwerkelijke startsalaris.

Helden voor de klas

Het Arbeidsmarktplatform PO zet zich op verschillende manieren in om het werken in het primair onderwijs nog aantrekkelijker te maken. In het najaar start er een imagocampagne. Verder loopt de communicatiecampagne Helden voor de klas om studiekiezers, leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo, enthousiast te maken voor het leraarschap. Meer informatie over Helden voor de klas.

Bron: download het gehele onderzoeksrapport op de website van de Rijksoverheid.

Privacy en cookies. Lees meer.