Menu

Vlaamse aanpak passend onderwijs

In Vlaanderen is het aantal leerlingen dat aan het buitengewoon onderwijs (speciaal onderwijs) deelneemt het afgelopen jaar gedaald. Vlaanderen wil leerlingen zo veel mogelijk binnen het reguliere onderwijs opvangen en heeft co-teachers afkomstig uit het speciaal onderwijs aangesteld om te ondersteunen

Vanaf september 2014 zijn de school en ouders in Vlaanderen verplicht om in overleg met het landelijke Centrum voor Leerlingen Begeleiding te kijken welke maatregelen basisscholen kunnen nemen om de leerling voor het reguliere onderwijs te behouden. Ook in Nederland hebben scholen met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 een zorgplicht. Scholen zijn verantwoordelijk voor het bieden van - of zoeken naar- een passende onderwijsplek voor alle leerlingen, in overleg met de ouders.

In Vlaanderen is het gevolg van deze ontwikkeling dat er een toename is van het aantal leerlingen met bijzondere zorgbehoeftes in het reguliere basisonderwijs, en dat er een overschot is aan leerkrachten buitengewoon onderwijs. Dit heeft consequenties voor de onderwijsarbeidsmarkt van Vlaanderen. Ter ondersteuning van de leerlingen met speciale zorgbehoeften is gestart met zogenaamde ‘co-teachers’. In totaal zijn er 180 leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs gestart als co-teacher in het reguliere onderwijsproces. Deze ‘co-teachers’ werken op ongeveer 300 scholen met zorgleerlingen en ondersteunen de bestaande leerkrachten.

Lees ook het praktijkvoorbeeld ‘Een master is nodig in passend onderwijs’. Hierin vertelt een schoolleider hoe een master leerkrachten beter voorbereidt op veranderingen in de sector, waaronder passend onderwijs.

Bron: lees het gehele nieuwsbericht op de website van Klasse.

Privacy en cookies. Lees meer.