Menu

Vijf vernieuwende pilots van start voor regionale aanpak lerarentekort

Met financiële steun van het Arbeidsmarktplatform PO starten in het schooljaar 2018-2019 vijf nieuwe regionale pilots voor de aanpak van het lerarentekort. Zo gaan scholen in de regio Den Haag jongeren en volwassenen met een migratieachtergrond werven voor het vak leraar basisonderwijs en bieden scholen in de regio Zwolle-Salland scholieren een bijbaan als tutor in het primair onderwijs.

Elk van de vijf pilots is voortgekomen door samenwerking tussen schoolbesturen en pabo’s op regionaal niveau. Daardoor sluiten de plannen van aanpak specifiek aan bij de knelpunten in een regio. Tegelijk bieden de pilots ook inspiratie voor schoolbesturen in andere regio’s.

Pilots 2018-2019

Deze vijf pilots ontvangen dit schooljaar een tegemoetkoming van het Arbeidsmarktplatform PO:  

  1. Gastvrij opleidingstraject in Haaglanden
  2. Nieuwe opleidingsvariant voor vrijeschoolonderwijs
  3. Kleurrijk meesterschap in Den Haag
  4. Samenwerking po en vo Rotterdam
  5. Zwolle-Salland: via tutoring van scholier naar pabo-student

Tegemoetkoming aanpak lerarentekort

Met de tegemoetkoming aanpak lerarentekort ondersteunt het Arbeidsmarktplatform PO schoolbesturen en pabo’s bij een regionale aanpak van het lerarentekort. In het schooljaar 2017-2018 kwamen ook al zeven pilots in aanmerking voor de tegemoetkoming. Op onze website vindt u een overzicht van alle pilots.

Privacy en cookies. Lees meer.