Menu

Subsidie voor regionale werving en begeleiding zij-instromers

Tot 15 januari 2018 konden samenwerkingsverbanden van minimaal 4 schoolbesturen en een pabo startsubsidie aanvragen voor het opzetten van een gestructureerde aanpak om zij-instromers te werven, begeleiden en te behouden. In totaal hebben 17 samenwerkingsverbanden een startsubside aangevraagd waarvan er 13 zijn goedgekeurd.

Binnenkort plaatsen wij meer informatie over deze projecten op onze site.

Op woensdag 25 april is er een landelijke bijeenkomst over de aanpak van zij-instroom in het PO. Noteer alvast de datum!

Privacy en cookies. Lees meer.