Menu

Subsidie voor regionale werving en begeleiding zij-instromers

U denkt erover na om zij-instromers in dienst te nemen als mogelijke oplossing voor het tekort aan leerkrachten bij uw schoolbestuur. Maar hoe werft en selecteert u deze doelgroep? En hoe begeleidt u zij-instromers als zij voor de klas staan? U kunt nu gezamenlijk in uw regio een startsubsidie aanvragen bij het Arbeidsmarktplatform PO voor het opzetten van een gestructureerde aanpak om zij-instromers te werven, te begeleiden en te behouden.

Voor wie

De startsubsidie voor het maken en uitvoeren van een aanpak kan aangevraagd worden door een samenwerkingsverband van tenminste vier schoolbesturen en een pabo (liefst meer). De hoogte van de tegemoetkoming is maximaal € 80.000, als schoolbesturen en pabo draagt u zelf ook een bedrag bij.  Met de startsubsidie zet u een aanpak van werving, selectie en begeleiding op voor zij-instromers.  De aanpak is ook bruikbaar is voor andere doelgroepen die in het po willen instromen zoals stille reserves en verkorte deeltijders.

Hoe vraagt u de startsubsidie aan

U kunt uiterlijk tot en met 15 januari 2018 een aanvraag indienen bij het Arbeidsmarktplatform PO door in het format uw projectplan in te vullen en op te sturen aan info@arbeidsmarktplatformpo.nl. U kunt vooraf uw aanvraag al toetsen door een verkort projectplan in te dienen voor 1 november. 

Voorwaarden

Belangrijke voorwaarden zijn:

  • De aanvraag wordt samen ingediend door tenminste vier schoolbesturen en een pabo.
  • De startsubsidie is eenmalig en u draagt zelf minimaal een derde deel van de kosten bij.
  • De aanpak is bruikbaar voor het werven, begeleiden en opleiden van andere doelgroepen.
  • U deelt de opgedane inzichten en resultaten met de rest van het primair onderwijs. Bijvoorbeeld via de leidraad die het Arbeidsmarktplatform PO ontwikkelt met do’s en don’ts;
  • U heeft uiterlijk in juli  2019 uw plan van aanpak uitgevoerd en gezorgd voor borging.

Lees de volledige voorwaarden

Ervaringen delen

Is uw aanvraag goedgekeurd? In februari/maart 2018 vindt er een startbijeenkomst plaats. Ook andere geïnteresseerde schoolbesturen en pabo’s kunnen zich hiervoor aanmelden. Zo weet u elkaar te vinden en kunt u andere aanvragers om raad vragen. In september 2018 organiseert het Arbeidsmarktplatform een tweede landelijke bijeenkomst met een vergelijkbare insteek.  

Contact en meer informatie

Voor vragen en  meer informatie kunt u contact opnemen met Henny Steenbergen via  070-376 57 70 of info@arbeidsmarktplatform.nl. Bent u ook op zoek naar subsidie voor het opleidingstraject van de individuele zij-instromer? Via DUO kunnen schoolbesturen € 20.000 subsidie aanvragen per zij-instromer voor de kosten van een assessment, de opleiding, studieverlof en begeleiding gedurende het hele traject.

Privacy en cookies. Lees meer.