Menu

Subsidie aanpak regionale tekorten: start op 11 december

Op dinsdagmiddag 11 december wordt tijdens een landelijke bijeenkomst de subsidieregeling aanpak regionale lerarentekorten toegelicht. Onderstaand vindt u het programma van deze middag waarmee u door het bijwonen van diverse inspiratiesessies en workshops direct aan de slag kunt met uw aanpak. U kunt daarnaast kennismaken met andere scholen, besturen, opleidingen, gemeenten en organisaties die in uw regio aan de slag willen gaan met de aanpak van het tekort. Verder kunt u gedurende de hele middag terecht met vragen over de regeling.

Programma

12.15 uur: ontvangst met lunch

Opening bijeenkomst door dagvoorzitter Marcel Bril
Het plenaire gedeelte van de bijeenkomst wordt geleid door Marcel Bril. Zijn enthousiasme maar met name zijn inhoudelijk kennis op het gebied van onderwijs (o.a. werkzaam geweest als adviseur bij het ministerie van OCW en verslaggever bij NOS) draagt ertoe bij dat alle onderdelen optimaal aan bod komen.

Introductie subsidieregeling van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijdens de bijeenkomst wordt de regeling bekend gemaakt en is er ruimte om vragen te stellen.De ervaringen van een zij-instromer door Paul Baan

Paul Baan werkte elf jaar bij een ICT bedrijf, waar hij tot directielid was opgeklommen. Hij gaf deze goed betaalde en flexibele baan op om elke dag voor een klas basisschoolleerlingen te staan. Wat bewoog hem en waar liep hij tegen aan als zij-instromer? Paul Baan neemt u mee in zijn verhaal over de ervaringen en uitdagingen van een zij-instromer als leerkracht in groep 7.Inspiratiesessies/workshops ronde 1

Tijdens diverse inspiratiesessies en workshops voor zowel het PO als VO komen diverse thema’s aanbod. In de workshops gaat u in gesprek met collega bestuurders, hrm’ers, leerkrachten en docenten, schoolleiders en opleiders (wo en ho) over hun aanpak van het lerarentekort in hun regio of stad. Gezamenlijke aanpakken en maatwerk gericht op het werven en opleiden van nieuwe doelgroepen bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven of juist gericht op herintreders of op het behoud van het personeel? Hoe geef je die samenwerking vorm, wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle aanpak en welke lessen zijn er geleerd?

De diverse sessies en workshops zijn praktisch van opzet en geven u de juiste en vernieuwende inzichten om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de aanpak van het lerarentekort in uw regio. 


Pauze

Inspiratiesessies/workshops ronde 2

Regionale ontmoetingen
De regionale ontmoeting zet de eerste stap om aan de slag met een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort in uw regio. Uiteraard zijn hier de adviseurs met kennis van uw regio aanwezig om u hierbij verder te ondersteunen, inspireren en te begeleiden met uw subsidieaanvraag.

16.25 uur: afsluiting

Praktische informatie en aanmelden
Wilt u snel aan de slag met een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort in uw regio? En meer weten over de subsidieregeling regionale aanpak lerarentekorten? Kom dan op 11 december naar de bijeenkomst in DeFabrique in Utrecht. U kunt zich inschrijven op de congreswebsite. Inschrijven voor de diverse inspiratiesessies en workshops kunt u bij aanvang van de bijeenkomst. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Arbeidsmarktplatform PO, Voion en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Meer informatie

Publicatie Staatscourant – Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort

Privacy en cookies. Lees meer.