Menu

PO in actie: meer salaris en minder werkdruk

Meer salaris en minder werkdruk. Dat eist PO in Actie, een groep van ruim 34.000 leerkrachten uit het primair onderwijs, in een manifest dat ook de onderwijsvakbonden en de PO-Raad hebben ondertekend. Een te hoge werkdruk gecombineerd met een ‘oneerlijk’ salaris zorgt volgens het manifest voor veel ziekteverzuim, uitval van leerkrachten en een onaantrekkelijk perspectief voor studenten, waardoor zich een fiks lerarentekort aandient. PO in Actie spreekt van een noodkreet en roept op het pamflet te verspreiden. Ook ouders van schoolgaande kinderen kunnen een bijdrage leveren. Doel is dat werkgevers en werknemers samen optrekken om ervoor te zorgen dat hun eisen worden opgenomen in een nieuw regeerakkoord.

Meer informatie en het manifest vindt u op www.poinactie.nl/manifest.

Privacy en cookies. Lees meer.