Menu

OCW biedt scholen subsidie voor zij-instromers

Scholen die iemand willen aanstellen en de gelegenheid willen bieden de onderwijsbevoegdheid te behalen, kunnen gebruik maken van een subsidieregeling voor zij-instromers. Hiermee wil het ministerie bijdragen aan de aanpak van het lerarentekort.

Met de groeiende behoefte aan leerkrachten in het primair onderwijs, zijn scholen op zoek naar andere mogelijkheden om leerkrachten aan te trekken. Uit het onderzoek ‘Paden naar Leraarschap’ van het Centraal Planbureau blijkt dat zij-instroom een waardevolle bron van nieuwe leerkrachten kan zijn, waarbij het van belang is dat zij in staat worden gesteld hun onderwijsbevoegdheid te behalen. Lees het volledige onderzoek op de website van het CPB.

Subsidieregeling

Om scholen te ondersteunen bij het aanstellen van een zij-instromer die naast het lesgeven een verkorte lerarenopleiding volgt, heeft het ministerie van OCW een regeling in het leven geroepen. Voor elke zij-instromers die in dienst is genomen en in 2016 of 2017 startte met een tweejarige pabo-opleiding, stelt het ministerie €20.000, - beschikbaar als bijdrage in de kosten. Lees alle subsidievoorwaarden op de website van DUO.

Steeds meer zij-instromers

Guido van Rijswijk begon als zij-instromer voor één dag in de week, ter vervanging van een zieke collega. Tegelijkertijd startte hij aan de pabo op de Hogeschool van Amsterdam met de opleiding Zij-instromer in Beroep. Lesgeven op een basisschool was voor hem precies wat hij er van hoopte: ‘Ik haal daar veel voldoening uit, waardoor ik de studie ernaast goed vol kon houden.’ Lees het hele interview over zij-instromen in het primair onderwijs in het online magazine Primair Onderwijs.

Bron: lees meer over de subsidieregeling op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Privacy en cookies. Lees meer.