Menu

Kempenland po: Het Meesterspel

De Fontys Pabo Eindhoven en vier schoolbesturen uit Noord-Brabant (Skozok, Veldvest, SKPOK en RBOB) ontwikkelden het 'Meesterspel’. Doel: vooral jongens uit de hoogste klassen van havo en vwo interesseren voor het leraarsberoep en de Pabo-opleiding. Het Meesterspel wordt volgend jaar op grotere schaal ingezet.

Onderzoek laat zien dat met name jongens en vwo’ers een verkeerd beeld hebben van werken in het onderwijs. Ze denken dat er sprake is van een laag salaris, saai werk en weinig carrièrekansen. Om dit beeld te veranderen is een spel gemaakt, waarbij leerlingen ontdekken dat het onderwijs een leuk en interessant werkveld is. De hoofdprijs van dit Meesterspel is een reis naar Euro Disney.

Website

Het Meesterspel ging in het voorjaar van 2005 van start op drie middelbare scholen. Leerlingen werden via flyers en een korte presentatie in de klas geïnformeerd over het spel. Vervolgens konden ze zich in groepen van vier inschrijven op een speciale website. Daar volgden ze ook hun scores en stond het spel verder uitgelegd.

Opdrachten

In het Meesterspel vormden de leerlingen groepen van vier. Zo’n groep moest twaalf opdrachten uitvoeren. Daardoor leerden de leerlingen het onderwijs beter kennen. Een opdracht was het salarissen van beroepen vergelijken. Dat toonde dat een leraar lang niet zo slecht verdient als wordt gedacht. Ook moesten de leerlingen de werkweek van een leerkracht beschrijven, en een goede rekenactiviteit bedenken.

De meeste opdrachten verliepen via e-mail. Daarnaast waren er ook enkele sms-opdrachten. Per opdracht varieerde de beschikbare tijd van twee uur tot drie dagen. De wedstrijd duurde in totaal twee weken. De prijsuitreiking vond plaats op de open dag van de Pabo.

Geinig

Veel leerlingen vonden het Meesterspel ‘geinig’. De te winnen prijs was een belangrijk motief om deel te nemen. Gaandeweg het spel bleek het mogelijk de deelnemers ook op inhoud te interesseren. Van de 240 aangesproken leerlingen heeft uiteindelijk de helft meegedaan, waarvan 59 jongens en 61 meisjes. Uiteindelijk hebben 88 leerlingen het spel uitgespeeld.

Evaluatie

Na afloop is het spel uitgebreid geëvalueerd. Daaruit is een aantal aanbevelingen voortgekomen:

  • Het spel moet verder worden geautomatiseerd. Dat beperkt de tijdsbelasting bij de spelleider.
  • Een uitgebreider spelreglement op de site plaatsen verbetert de voorlichting.
  • Vooraf moet duidelijk zijn wat van de deelnemers wordt verwacht. Bijvoorbeeld het bezit van een emailadres en mobiele telefoon.
  • Sommige opdrachten gaven voor de deelnemers te veel tijdsdruk. Daardoor kwamen ze in de knel andere schoolactiviteiten.
  • Er komt een opdracht die inzicht geeft in de vraag of een leerling ook daadwerkelijk voor het
  • onderwijs gaat kiezen.

Het Meesterspel spreekt jongeren erg aan. Het is dus een goed middel om hen te benaderen. Daarom wordt het volgend jaar ook zeker op grotere schaal in het voortgezet onderwijs ingezet.

Meer informatie? Neem dan contact op met:

Huub Compen | projectleider Meesterspel
Tel: 040 - 201 92 32
Dit is een regioproject.

Privacy en cookies. Lees meer.