Menu

Digitaal mobiliteitsplatform maakt werknemers vertrouwd met mobiliteit

Net als veel andere Limburgse schoolbesturen heeft onderwijsstichting MOVARE (56 scholen) uit Zuid-Limburg te maken met vergrijzing, krimp en geringe instroom van jonge leerkrachten. Ook boventalligheid van medewerkers komt voor. Sinds 2006 is de boventalligheid echter vrijwel gelijk gebleven. Volgens  HRM-adviseur Frank Bruijenberg van MOVARE zijn er weinig vacatures, maar is er ondanks krimp en bezuinigingen genoeg werk. 

In een regionaal samenwerkingsverband, de stichting Empower Limburg, probeert MOVARE samen met 21 andere organisaties vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. Het samenwerkingsverband bestaat niet alleen uit schoolbesturen maar ook uit organisaties uit de zorg, de overheid en het MKB. MOVARE maakt sinds 2006 onderdeel uit van Empower Limburg.

Belemmeringen voor mobiliteit

Bruijenberg heeft geleerd dat het stimuleren van mobiliteit onder medewerkers in het onderwijs niet meevalt. Hij noemt drie belemmeringen die mobiliteit van werknemers in de weg staan: een ontbrekende mobiliteitscultuur in het onderwijs, beperkte financiële middelen en geringe  kennis over toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt.

 ‘Mensen in het onderwijs zijn niet gewend om mobiel te worden’, zegt Brijenberg. ‘Mobiliteit wordt door werknemers vaak gezien als bedreiging. Het ontbreekt in het onderwijs aan een mobiliteitscultuur, een cultuur waarin mobiliteit gewoon is. Bij MOVARE gaan we er vanuit dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun loopbaan en wij kunnen hen als organisatie faciliteren.’ Daarnaast zijn de financiële middelen in het onderwijs zijn beperkt. ‘We hebben met de onderwijsbesturen al een gemeenschappelijke vervangingsbank. Mobiliteit tussen onderwijssectoren is ook nog wel te regelen maar van de sector onderwijs naar een andere sector, dat is een ander verhaal. Je moet heel innovatief zijn’, stelt Bruijenberg. ‘Omscholing is niet gratis. Bruijenberg meent dat er te weinig kennis is over doorstroommogelijkheden en functies waar in de toekomst tekorten zullen ontstaan. ‘We weten veel op macroniveau maar echt functie-specifiek weten we niet waar straks vraag naar zal zijn.’

Regionaal Transitie Centrum (RTC)                                                                                                                                                     

Volgens Bruijenberg is het bewerkstelligen van een cultuurverandering het belangrijkst om onderwijspersoneel in beweging te krijgen. Het veranderen van die cultuur is echter  een langetermijnproces. ‘We hebben er binnen onze stichting drie jaar over gedaan om mensen bewust te maken van de kansen van mobiliteit’. Onlangs heeft Empower Limburg een instrument geïntroduceerd dat volgens Bruijenberg goed zal gaan helpen als middel om mensen vertrouwd te maken en te ondersteunen met mobiliteit. Het Regionaal Transitie Centrum (RTC) is een virtueel loopbaanontwikkelplatform. Op vrijwillige basis kunnen medewerkers inloggen om op een website digitale loopbaantests te doen, assessments te maken en in contact komen met loopbaancoaches uit verschillende branches. Werknemers kunnen, zonder dat de werkgever op de hoogte is, ruiken aan mobiliteit. Samen met twee andere grote schoolbesturen, Kindante en Innovo, gaan wij het Regionale mobiliteitscentrum implementeren. Hiervoor is door het Arbeidsmarktplatform subsidie ter beschikking gesteld.’ Eerder werkte MOVARE met een loopbaancoach. We merkten dat mensen toch een drempel over moesten om contact op te nemen met de loopbaancoach.  ‘De loopbaancoach heeft binnen MOVARE echter een grote bijdrage geleverd om mobiliteit op de agenda van de medewerkers en de organisatie te krijgen.

Resultaten

Over de resultaten van het digitale instrument is nog weinig tot niets bekend. De implementatie loopt nog. Bruijenberg is hoopvol. De uitwisseling tussen sectoren is lastig maar vindt wel degelijk plaats. ‘Er is genoeg werk. We hebben zelf onze loopbaancoach uit een andere sector overgenomen. Door samenwerking met bij Empower aangesloten organisaties  kunnen we mensen tijdelijk opnemen in onze organisatie of een werknemer van ons de kans geven om ergens anders kortdurend ervaring op te doen. Je kunt heel flexibel inspelen op een situatie van tijdelijke onderbezetting. Daarnaast bespaar je op advertentiekosten.’ Andersom komt het ook voor dat bedrijven mensen uit het onderwijs overnemen. ‘Het komt regelmatig voor dat  een bedrijf een werknemer van ons goed kan gebruiken vanwege zijn of haar coachende kwaliteiten.’

Bruijenberg formuleert een aantal do’s en dont’s voor schoolbesturen die mobiliteit van werknemers willen stimuleren.

Do’s

  • Probeer zoveel mogelijk draagvlak te creëren voor mobiliteitsbeleid.
  • Inventariseer bij werknemers wat ze nodig hebben om in beweging te komen en begeleid ze in het gehele proces.
  • Start kleinschalig.
  • Communiceer transparant.

Dont’s

  • Zorg dat mobiliteitsbeleid er niet op is gericht om je van minder functionerende werknemers te ontdoen.
  • Ga niet voor mensen denken maar maak employability bespreekbaar.

Lees meer op de  website van Empower Limburg>

Contactgegevens:
Frank Bruijenberg
Movare
045 546 69 88 

Privacy en cookies. Lees meer.