Menu

‘De toekomst ligt in samenwerking, niet in concurrentie’

Nu het lerarentekort steeds meer merkbaar wordt voor scholen, lijkt het gevecht om de pabo-student begonnen. Tegelijkertijd zijn er schoolbesturen die geloven in de kracht van samenwerking in plaats van in concurrentie. In RTC’s of andere regionale samenwerkingsverbanden werken ze samen aan oplossingen voor het lerarentekort. In het magazine Rentree van juni 2018 komen enkele bestuurders aan het woord. ‘Regionale samenwerking maakt het onderwijs rijker.’

Van overschot naar tekort

Het is nog maar kort geleden dat schoolbesturen de handen ineen sloegen om het dreigend ontslag van leraren te voorkomen. Tussen 2014 en 2016 werden door heel het land 10 regionale transfercentra (RTC’s) opgericht. Inmiddels is de situatie op de arbeidsmarkt tegenovergesteld en is er sprake van tekorten. De RTC’s grijpen nu hun samenwerking aan om ook deze krapte het hoofd te bieden. Bijvoorbeeld door te investeren in loopbaanbegeleiding en professionalisering, door de begeleiding van starters te intensiveren of door trajecten te starten voor zij-instromers.

RTC Zuid-Limburg

Rentree, het magazine van het Vervangingsfonds, besteedt in het meest recente nummer aandacht aan de voordelen van regionale samenwerking in tijden van tekort. Zo investeert het RTC in Zuid-Limburg al sinds 2016 in een betere aansluiting van de pabo op het primair onderwijs. Daarnaast bood het RTC, met ondersteuning van het sectorplan PO, ook gratis loopbaantrajecten aan alle medewerkers aan. Die ervaring en aanpak zet het RTC nu ook in voor de 45-plusregeling, een subsidieregeling die oudere medewerkers een gratis ontwikkeladvies biedt.

DE BREDE SELECTIE Amsterdam

Ook zonder steun van het sectorplan PO werken samenwerkingsverbanden aan oplossingen voor het lerarentekort. In Amsterdam startten 110 openbare basisscholen DE BREDE SELECTIE. In een bovenbestuurlijke vervangingspool boden zij starters kansen om kennis te maken met een loopbaan in het primair onderwijs. Inmiddels is er ook een inductietraject voor starters en een gezamenlijke aanpak voor de werving van zij-instromers en herintreders.

Samenwerking is nodig

De toekomst voor het onderwijs ligt in samenwerking en niet in concurrentie, vinden de geïnterviewden. Tanja Hogendorp van DE BREDE SELECTIE verwoordt het zo: ‘Regionale samenwerking maakt het onderwijs rijker’. En Frank Bruijenberg van het RTC Zuid-Limburg is ervan overtuigd: ‘De arbeidsmarktvraagstukken van vandaag kun je niet meer als eenling oplossen.’ Tegelijk blijft hij ook nuchter: ‘Je hoeft niet meteen alles samen te doen. Begin de samenwerking waar het meerwaarde heeft.’

Meer informatie

Lees het artikel in Rentree 101, juni 2018

Wilt u ook de voordelen benutten van regionale samenwerking? POvoorderegio, het expertisecentrum van het Arbeidsmarktplatform PO, biedt hiervoor graag advies en instrumenten. Kijk voor meer informatie op de website van POvoorderegio.

Privacy en cookies. Lees meer.