Menu

Lerarentekort

Het primair onderwijs (po) stevent af op grote kwantitatieve en kwalitatieve tekorten van leerkrachten. De instroom van pabostudenten is de afgelopen jaren gedaald. Welke mogelijkheden zijn er om beginnende leerkrachten aan te trekken en te behouden voor het onderwijs? Hoe kan het werk anders worden verdeeld? Hoe kunnen we bevorderen dat anderen van buiten de sector instromen, zoals zij-instromers en herintreders? Zodat er meer diversiteit op de werkvloer door de verschillende werk- en studieachtergronden van deze nieuwe doelgroep komt. Hiermee wordt ook de mobiliteit in het po gestimuleerd en de gesloten arbeidsmarkt opengebroken.

Ondersteuning & subsidies

Noord-Brabant

Regioadviseur Noord-Brabant Suzanne Vos maakte vanaf december 2018 allerlei partijen  attent op de subsidieregeling,  waar en wanneer ze maar kon. Schoolbesturen, pabo’s, vervangingspools en... Lees meer

11-06-2019 Lerarentekort / Ondersteuning & subsidies

Limburg

Limburg is voor het po verdeeld in drie (arbeidsmarkt)regio’s: Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg. Die scheiding is in de praktijk behoorlijk sterk, weet regioadviseur Tiny Rompen.... Lees meer

11-06-2019 Lerarentekort / Ondersteuning & subsidies

Praktijkvoorbeeld kosten zij-instroom

Door het lerarentekort nemen steeds meer scholen zij-instromers in dienst. Wat zijn de kosten voor de opleiding en begeleiding van zij-instromers? Wat krijg je als subsidie van het ministerie van... Lees meer

23-10-2018 Lerarentekort / Ondersteuning & subsidies

Minister Slob bezoekt RTC Transvita

Transvita, het regionaal transfercentrum voor Midden-Nederland, kreeg maandag 12 februari 2018 bezoek van minister Slob. De minister voor basis- en voortgezet onderwijs en media wilde zich graag... Lees meer

14-02-2018 Lerarentekort / Ondersteuning & subsidies

Regeling Tegemoetkoming Herintreders in werking

Bent u van plan om herintreders in dienst te nemen als mogelijke oplossing voor het tekort aan leerkrachten binnen uw school? Op 1 november 2017 is de Regeling Tegemoetkoming Herintreders voor... Lees meer

03-11-2017 Lerarentekort / Ondersteuning & subsidies

Goed idee voor het lerarentekort in uw regio?

Goed idee voor het lerarentekort in uw regio? Dan komt u misschien in aanmerking voor financiële steun van het Arbeidsmarktplatform PO. Daarmee moedigt het Arbeidsmarktplatform PO innovatieve... Lees meer

23-10-2017 Lerarentekort / Ondersteuning & subsidies

Adviestraject voor regionale samenwerking

Sommige thema’s kunnen te groot zijn om als school of bestuur alleen op te pakken. Bijvoorbeeld als het over het lerarentekort of vervanging gaat. Samenwerking biedt schoolbesturen kansen om... Lees meer

21-09-2017 Lerarentekort / Ondersteuning & subsidies

OCW biedt scholen subsidie voor zij-instromers

Scholen die iemand willen aanstellen en de gelegenheid willen bieden de onderwijsbevoegdheid te behalen, kunnen gebruik maken van een subsidieregeling voor zij-instromers. Hiermee wil het... Lees meer

09-06-2017 Lerarentekort / Ondersteuning & subsidies

Expertisecentrum POvoorderegio

Schoolbesturen in het primair onderwijs die door regionale samenwerking een arbeidsmarktvraagstuk in hun regio aanpakken, kunnen advies vragen bij een nieuw expertisecentrum van het... Lees meer

16-05-2017 Lerarentekort / Ondersteuning & subsidies

Doorstroomprogramma van mbo naar pabo

Op dinsdag 7 maart opende minister Bussemaker een nieuw doorstroomprogramma van het mbo naar de pabo, waar mbo-studenten worden voorbereid op de toelatingstoetsen van de lerarenopleiding... Lees meer

13-03-2017 Lerarentekort / Ondersteuning & subsidies

Regeling bijzondere bekostiging jonge leerkrachten

Voor het schooljaar 2013–2014 ontvangt het bevoegd gezag van een basisschool, van een speciale school voor basisonderwijs en van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, bijzondere... Lees meer

29-11-2013 Lerarentekort / Ondersteuning & subsidies

Regeling verruiming zij-instroom

In het primair onderwijs zijn op korte termijn meer leerkrachten nodig. Om de zij-instroom vanuit andere sectoren beter te faciliteren is de regeling verruiming zij-instroom in het leven... Lees meer

Lerarentekort / Ondersteuning & subsidies

Privacy en cookies. Lees meer.