Menu

Lerarentekort

Het primair onderwijs (po) stevent af op grote kwantitatieve en kwalitatieve tekorten van leerkrachten. De instroom van pabostudenten is de afgelopen jaren gedaald. Welke mogelijkheden zijn er om beginnende leerkrachten aan te trekken en te behouden voor het onderwijs? Hoe kan het werk anders worden verdeeld? Hoe kunnen we bevorderen dat anderen van buiten de sector instromen, zoals zij-instromers en herintreders? Zodat er meer diversiteit op de werkvloer door de verschillende werk- en studieachtergronden van deze nieuwe doelgroep komt. Hiermee wordt ook de mobiliteit in het po gestimuleerd en de gesloten arbeidsmarkt opengebroken.

Instrumenten

Adviestraject voor regionale samenwerking

Sommige thema’s kunnen te groot zijn om als school of bestuur alleen op te pakken. Bijvoorbeeld als het over het lerarentekort of vervanging gaat. Samenwerking biedt schoolbesturen kansen om... Lees meer

21-09-2017 Lerarentekort / Instrumenten

PO-front kondigt petitie en prikactie aan

Op dinsdag 27 juni biedt het ‘PO-front’ een petitie aan in Den Haag. De organisaties verenigd in het PO-front roepen hiermee de politiek op om in het regeerakkoord extra geld vrij te maken voor... Lees meer

08-06-2017 Lerarentekort / Instrumenten

Doorstroomprogramma van mbo naar pabo

Op dinsdag 7 maart opende minister Bussemaker een nieuw doorstroomprogramma van het mbo naar de pabo, waar mbo-studenten worden voorbereid op de toelatingstoetsen van de lerarenopleiding... Lees meer

13-03-2017 Lerarentekort / Instrumenten

Expertmeeting over tekorten aan leerkrachten

Welke kansen en mogelijke acties zijn er om de tekorten aan leerkrachten op te lossen? En welke acties zijn minder gewenst om de krapte tegen te gaan? Die onderwerpen kwamen aan bod tijdens de... Lees meer

15-02-2017 Lerarentekort / Instrumenten

Handreiking functiecreatie primaironderwijs

Het primair onderwijs moet jaarlijks ruim 400 extra banen invullen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe kunnen schoolbesturen en SW-bedrijven dat samen oppakken?
Wie doet wat? De...

Lees meer

22-02-2016 Lerarentekort / Instrumenten

Privacy en cookies. Lees meer.