Menu

Antwerpen schoolt werkzoekenden om tot leraren

In Antwerpen onstaat in 2020 een tekort aan ongeveer 3500 leraren in het basisonderwijs. Dit blijkt uit een prognose door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), de stad Antwerpen en lokale onderwijspartners. Om het verwachte tekort tegen te gaan heeft de VDAB een experiment opgezet waarbij werkzoekenden een opleiding tot leraar kleuter- of lager onderwijs kunnen volgen.

Experiment

Werkzoekenden kunnen zich via de VDAB inschrijven voor een professionele bachelor opleiding leraar kleuter- of lager onderwijs en hun uitkering behouden. Daarnaast vergoedt de VDAB het inschrijvingsgeld en cursussen aan de studenten. De VDAB werkt samen met AP Hogeschool en de Karel de Grote-Hogeschool. De VDAB vraagt van de studenten een engagement om na de opleiding in het Antwerpse onderwijs aan de slag te gaan. Werkzoekenden die al hoger onderwijs volgen, kunnen aan de Karel de Grote-Hogeschool ook een verkorte opleiding van drie semesters volgen.

In 2012 is een proefproject gestart en zijn 8 werkzoekenden de opleiding kleuteronderwijs gaan volgen en 14 werkzoekenden de opleiding lager onderwijs. In 2013 zijn daar respectievelijk 28 en 33 werkzoekenden aan toegevoegd. Ondanks een verhoging in het aantal aanmeldingen, lijkt het een druppel op de gloeiende plaat met het grote aantal tekorten dat wordt verwacht. In januari gaat de VDAB op zoek naar geschikte kandidaten voor 2014-2015.

Voor meer informatie over het Antwerpse experiment kunt u contact opnemen met Marjolein van Dijk, adviseur Europese Zaken.

Privacy en cookies. Lees meer.