Menu

Aan de slag met subsidie regionale aanpak lerarentekort

Ruim 250 betrokken schoolleiders, bestuurders, opleiders en gemeenteambtenaren gingen dinsdag 11 december aan de slag met de regionale aanpak van het lerarentekort. Per 2019 is hier extra geld voor beschikbaar. De aanwezigen kregen uitleg over de subsidieregeling, er werden inspirerende voorbeelden gedeeld en collega’s uit de verschillende regio’s gingen met elkaar in gesprek over een mogelijke aanpak.

‘Regionale samenwerking is absoluut noodzakelijk. Op deze manier kunnen we als scholen, opleiders en gemeenten samen kijken wat er nodig is en maatwerk bieden’, aldus een aanwezige schoolleider uit het primair onderwijs.

Subsidie aanvragen

Met de subsidie worden schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen gestimuleerd en gefaciliteerd om samen een aanpak te ontwikkelen. Vanaf 15 januari t/m 31 augustus 2019 kunt u de plannen met bijbehorende begroting indienen. Meer uitleg over de subsidieregeling is te vinden in de factsheet van het ministerie van Onderwijs.

Goede voorbeelden en advies

Wilt u aan de slag met de aanpak van het lerarentekort in uw regio? Hebt u nog vragen over de regeling of wilt u advies bij het opstellen van het plan van aanpak? Onze regioadviseurs helpen u graag en kunnen u in contact brengen met andere schoolbesturen en partijen bij u in de buurt. U kunt voor informatie en ondersteuning ook terecht op onze speciale themapagina over de subsidieregeling. Hier vindt u onder meer voorbeelden van eerdere regionale initiatieven ter inspiratie.

‘Bied ruimte voor maatwerk’

Eén van de gastsprekers bij de bijeenkomst was zij-instromer Paul Baan. Hij vertelde over zijn eerste jaar als leraar, na een carrière van 20 jaar in de ICT, waar hij tot directielid was opgeklommen. Zijn tip aan de aanwezigen: ‘Bied ruimte voor maatwerk’. Met aansprekende voorbeelden liet hij zien dat scholen nog niet altijd onderscheid maken tussen zij-instromers die al een carrière achter de rug hebben, en net afgestudeerde leraren. En dat terwijl er juist kansen liggen bij het binnenhalen van mensen met een andere ervaring en achtergrond.

Speeddates

Bij de inspiratiesessies en workshops konden de aanwezigen direct aan de slag met hun ideeën voor een regionale aanpak van het lerarentekort. Het ging onder meer over bestuurlijke samenwerking, samenwerking met het bedrijfsleven en het UWV, mensen interesseren voor het onderwijs, en leerkrachten binden en boeien. Een voorbeeld is de aanpak in Utrecht, waar het Onderwijspact speeddates organiseerde tussen zij-instromers en schoolbesturen. Dat leidde al tot succesvolle matches. Workshopleider Nico de Jong geeft de deelnemers als tip mee: ‘Nieuwe generaties die instromen in het onderwijs kiezen nadrukkelijk voor ontwikkeling, dus zij hebben ruimte nodig.’

Subsidie aanvragen

Met de subsidie worden schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen gestimuleerd en gefaciliteerd om samen een aanpak te ontwikkelen. Vanaf 15 januari t/m 31 augustus 2019 kunt u de plannen met bijbehorende begroting indienen. Meer uitleg over de subsidieregeling is te vinden in de factsheet van het ministerie van Onderwijs. U kunt hier de presentatie van het ministerie van Onderwijs van 11 december terugkijken.

 

 

Privacy en cookies. Lees meer.