Menu

Lerarentekort

Het primair onderwijs (po) stevent af op grote kwantitatieve en kwalitatieve tekorten van leerkrachten. De instroom van pabostudenten is de afgelopen jaren gedaald. Welke mogelijkheden zijn er om beginnende leerkrachten aan te trekken en te behouden voor het onderwijs? Hoe kan het werk anders worden verdeeld? Hoe kunnen we bevorderen dat anderen van buiten de sector instromen, zoals zij-instromers en herintreders? Zodat er meer diversiteit op de werkvloer door de verschillende werk- en studieachtergronden van deze nieuwe doelgroep komt. Hiermee wordt ook de mobiliteit in het po gestimuleerd en de gesloten arbeidsmarkt opengebroken.

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeeld kosten zij-instroom

Door het lerarentekort nemen steeds meer scholen zij-instromers in dienst. Wat zijn de kosten voor de opleiding en begeleiding van zij-instromers? Wat krijg je als subsidie van het ministerie van... Lees meer

23-10-2018 Lerarentekort / Praktijkvoorbeelden

Tips voor werving en behoud zij-instromer

Hoe kunnen potentiële zij-instromers worden bereikt om de stap naar het leraarschap te maken? En welke aanpassingen zijn nodig op het vlak van begeleiding en opleiding om hen te behouden voor het... Lees meer

20-07-2017 Lerarentekort / Praktijkvoorbeelden

PO-front kondigt petitie en prikactie aan

Op dinsdag 27 juni biedt het ‘PO-front’ een petitie aan in Den Haag. De organisaties verenigd in het PO-front roepen hiermee de politiek op om in het regeerakkoord extra geld vrij te maken voor... Lees meer

08-06-2017 Lerarentekort / Praktijkvoorbeelden

PO in actie: meer salaris en minder werkdruk

Meer salaris en minder werkdruk. Dat eist PO in Actie, een groep van ruim 34.000 leerkrachten uit het primair onderwijs, in een manifest dat ook de onderwijsvakbonden en de PO-Raad hebben... Lees meer

20-04-2017 Lerarentekort / Praktijkvoorbeelden

Nomineer jouw Leraar van het jaar 2017

Leerlingen, ouders, leraren en anderen werkzaam in het onderwijs kunnen tot dinsdag 9 mei 2017 hun Leraar van het Jaar 2017 nomineren. Een vakjury zal uit alle aanmeldingen vier winnaars... Lees meer

28-03-2017 Lerarentekort / Praktijkvoorbeelden

Expertmeeting over tekorten aan leerkrachten

Welke kansen en mogelijke acties zijn er om de tekorten aan leerkrachten op te lossen? En welke acties zijn minder gewenst om de krapte tegen te gaan? Die onderwerpen kwamen aan bod tijdens de... Lees meer

15-02-2017 Lerarentekort / Praktijkvoorbeelden

Vlaamse aanpak passend onderwijs

In Vlaanderen is het aantal leerlingen dat aan het buitengewoon onderwijs (speciaal onderwijs) deelneemt het afgelopen jaar gedaald. Vlaanderen wil leerlingen zo veel mogelijk binnen het... Lees meer

22-02-2016 Lerarentekort / Praktijkvoorbeelden

Antwerpen schoolt werkzoekenden om tot leraren

In Antwerpen onstaat in 2020 een tekort aan ongeveer 3500 leraren in het basisonderwijs. Dit blijkt uit een prognose door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), de... Lees meer

29-11-2013 Lerarentekort / Praktijkvoorbeelden

Hij instroom project RVKO Rotterdam

De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs, een schoolbestuur uit Rotterdam e.o. met 55 scholen basisonderwijs en speciaal onderwijs is in april 2010 een gerichte campagne gestart om meer... Lees meer

04-02-2011 Lerarentekort / Praktijkvoorbeelden

Kempenland po: Het Meesterspel

De Fontys Pabo Eindhoven en vier schoolbesturen uit Noord-Brabant (Skozok, Veldvest, SKPOK en RBOB) ontwikkelden het 'Meesterspel’. Doel: vooral jongens uit de hoogste klassen van havo en vwo... Lees meer

16-01-2008 Lerarentekort / Praktijkvoorbeelden

Prikactie en overhandiging petitie PO -front

Vandaag,  27 juni, overhandigt het actiecomité PO-front tijdens een grote manifestatie op het Malieveld een petitie voor hogere lerarensalarissen en minder werkdruk aan politiek Den Haag. Ook... Lees meer

Lerarentekort / Praktijkvoorbeelden

Privacy en cookies. Lees meer.