Menu

Is het al Mobilitijd

De schoolbesturen ATO, Signum en de Leijestroom hebben in 2011-2012 een mobiliteitspakket ontwikkeld, waarvan het mobiliteitsspel een onderdeel vormt, met regionale arbeidsmarktproject middelen van het arbeidsmarktplatform PO.

Het ultieme doel was een positieve verandering te bewerkstelligen in het denken over mobiliteit bij medewerkers en directeuren en de mobiliteit te vergroten. Mobiliteit dient gemeengoed te worden vanuit de professionele overtuiging dat mobiliteit goed is voor de ontwikkeling van de professional, de persoon en de organisatie.

Instrumenten

Binnen het mobiliteitspakket zijn drie instrumenten ontwikkeld. Een uitgebreide beschrijving van deze instrumenten vindt u in het rapport Mobiliteit in het kader van persoonlijke ontwikkeling.

 1.  Een zelftest over ontwikkelingsgerichte mobiliteit / duurzame inzetbaarheid. Deze vragenlijst is naar alle medewerkers gestuurd. Tevens konden de medewerkers zich aanmelden voor de mobiliteitsworkshop als verdieping. Het doel van de vragenlijst is het aanzetten tot nadenken over mobiliteit bij de medewerker.
 2.  Een workshop om medewerkers nader in te lichten over het belang van
  ontwikkelingsgerichte mobiliteit. Tijdens deze workshop komen de volgende zaken aan de orde:
  • Inleiding over mobiliteit in het onderwijs tot nu toe en de gewenste toekomst
  • Een spelvorm om de voordelen en belemmeringen de revue te latenpasseren (a.d.h.v. argumentenkaart)
  • De voordelen en belemmeringen van ontwikkelingsgerichte mobiliteit op een rijtje
  • Verhalen van ervaringsdeskundigen (medewerkers).
 3. Een workshop voor directeuren om het belang van ontwikkelingsgerichte mobiliteit
  duidelijk te maken, voor de medewerkers én voor de school.
  • Inleiding over mobiliteit in het onderwijs tot nu toe en de gewenste toekomst
  • Een werkvorm om de voordelen van ontwikkelingsgerichte mobiliteit de revue te
   laten passeren
  • Verhalen van ervaringsdeskundigen (medewerker en directeur)

Een mobiliteit van ca 3%

Het mengen van medewerkers van de drie besturen in de workshops (zowel de directeurenworkshop als de medewerkersworkshop) wordt gezien als een meerwaarde en een doel binnen de gestelde doelstelling. Het project heeft door het bereik een impuls gegeven aan het positieve denken over mobiliteit. De zelftest is ingevuld door 457 medewerkers. Uiteindelijk hebben 80 medewerkers meegedaan aan de workshops. Aan de workshop van directeuren hebben 52 directeuren deelgenomen. Van het totaal aantal medewerkers van de besturen van Leijestroom (250), Signum (700) en ATO (500) zijn 44 van werkplek(andere school) veranderd. Dat is een mobiliteit van ca 3%.

Eyeopener

De tevredenheid met de mobiliteitsworkshops was zeer hoog. Zowel de workshopleiders als de betrokken P&O-ers hebben door deelname aan de workshop ervaren dat bij de deelnemers een positieve verandering plaatsvond in het denken over mobiliteit. De opmerkingen op het evaluatieformulier laten dat ook zien: “zet je aan het denken”, “goed om te doen”, “erg goed om ideeën van anderen te horen”, “ik heb veel inspiratie opgedaan”, “goed om een ervaringsdeskundige aan het woord te horen” en “Eye-opener”.

Continuering

De inzet van de vragenlijst en het workshopaanbod voor medewerkers wordt komend jaar gecontinueerd en zal naar alle waarschijnlijkheid langdurig een vast onderdeel uitmaken van het trainings- en professionaliseringsaanbod aan medewerkers. De inzet heeft geleid tot een daadwerkelijk positievere mindset ten aanzien van mobiliteit. Bij de start van een dergelijk traject is de timing belangrijk. Geef de directeuren als eerste een introductie en informeer vervolgens de medewerkers. Het tijdstip van de workshop kan ook bepalend zijn voor de deelname. Deel succesvolle praktijkvoorbeelden en zorg dat de workshop professioneel gegeven wordt. De tijdsgeest zit mee: mobiliteit is actueel.

Meer informatie

Voor ervaringsvragen over de invoering van het project en/of de resultaten ervan kunnen belangstellenden contact opnemen met één van de drie P&O-ers van de betrokken besturen.

Lilian van Amelsvoort, Signum
073 850 7 850

Frank Claessen, Dommelgroep
0411-850716

Jan Nieuwenhuis, ATO-scholenkring
073 850 7 794

Wilt u het rapport ‘Mobiliteit in het kader van persoonlijke ontwikkeling’ en voorbeelden van de mobiliteitskaarten ontvangen, neem dan contact op met Tiny Rompen, ArbeidsmarktplatformPO 070-3765921.

 

 

Privacy en cookies. Lees meer.