Menu

Expertmeeting over tekorten aan leerkrachten

Welke kansen en mogelijke acties zijn er om de tekorten aan leerkrachten op te lossen? En welke acties zijn minder gewenst om de krapte tegen te gaan? Die onderwerpen kwamen aan bod tijdens de expertmeeting die het Arbeidsmarktplatform PO in november 2016 organiseerde.

Mogelijke oplossingen zijn, volgens de deelnemers aan de expertmeeting (schoolbestuurders, directeuren, regionale transfercentra, vertegenwoordigers van de PO-Raad, van de bonden en pabodirecteuren), onder andere: (meer) regionale samenwerking,  werken in divers samengestelde onderwijsteams en andere doelgroepen voor de pabo interesseren.

Minder gewenst

Voorbeelden van minder gewenste acties zijn: schoolleiders meer les laten geven en grotere klassen. Dat zei bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt Frank Cörvers. Hij schetste ook de te verwachten tekorten en andere ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt.

Het bestuur van het Arbeidsmarktplatform PO bespreekt binnenkort de uitkomsten van de bijeenkomst, om passend beleid te kunnen inzetten of voortzetten.

Meer informatie

Bekijk de presentaties van Frank Cörvers en van het Arbeidsmarktplatform PO.
Bekijk het overzicht met mogelijke oplossingen.
Houd de website en komende nieuwsbrieven in de gaten voor mogelijke vervolgacties.

Privacy en cookies. Lees meer.