Menu

Krimp en groei

Het aantal leerlingen in het primair onderwijs daalt in een groot aantal regio’s al enkele jaren sterk en zal nog verder afnemen. Dit heeft  gevolgen voor de werkgelegenheid.  In andere regio’s, zoals de Randstad, is er sprake van groei in het leerlingenaantal en daarmee een toenemende behoefte aan personeel. Wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren? Welke mogelijke oplossingen zijn er voor de landelijke en regionale arbeidsmarkt?

Praktijkvoorbeelden

Workshop succesverhalen omgaan met leerlingendaling

Op 2 november 2017 vindt de 2e editie 'Succesverhalen leerlingendaling in primair en voortgezet onderwijs' plaats in Utrecht. De bijeenkomst is een initiatief van het ministerie van OCW. Deelname... Lees meer

21-07-2017 Krimp / Praktijkvoorbeelden

Expertmeeting over tekorten aan leerkrachten

Welke kansen en mogelijke acties zijn er om de tekorten aan leerkrachten op te lossen? En welke acties zijn minder gewenst om de krapte tegen te gaan? Die onderwerpen kwamen aan bod tijdens de... Lees meer

15-02-2017 Krimp / Praktijkvoorbeelden

De school als onderneming

Om boventalligheid te voorkomen is een school weerbaarder te maken door er meer naar te kijken als een onderneming,  aldus directeur van OBS De Brinck in Uden.

Situatieschets

De Brinck in Uden... Lees meer

25-09-2013 Krimp / Praktijkvoorbeelden

Betrek ouders leraren en gemeente bij krimp

In samenspraak met ouders, leraren , schoolbestuur en dorpsraad is besloten om de Sint Willibrordus  school te sluiten. “Het is het  resultaat van een trektocht, de uitkomst stond van tevoren... Lees meer

25-09-2013 Krimp / Praktijkvoorbeelden

3L Academie (Leven Lang Leren)

Vier Zeeuwse schoolbesturen hebben in 2011 de krachten verenigd om gezamenlijk een coördinatiepunt opleidingsaanbod op te zetten. Stichting Prisma, Primas scholengroep, Archipel en LeerTij hebben... Lees meer

15-06-2013 Krimp / Praktijkvoorbeelden

Is het al mobilitijd

De schoolbesturen ATO, Signum en de Leijestroom hebben in 2011-2012 een mobiliteitspakket ontwikkeld, waarvan het mobiliteitsspel een onderdeel vormt, met regionale arbeidsmarktproject middelen... Lees meer

06-05-2013 Krimp / Praktijkvoorbeelden

In beweging: PON

'In beweging', rapport werkgelegenheidsbeleid en arbeidsmarktbeleid voor de leden van het personeelscluster Oost Nederland (PON). In een taakgroep van het PON zijn de effecten van de daling van... Lees meer

24-12-2012 Krimp / Praktijkvoorbeelden

Case studies Krimp en Onderwijs

In opdracht van de provincie Limburg heeft onderzoeksbureau APE vijf concrete casussen bestudeerd, waarbij schoolbesturen geconfronteerd werden met leerlingenkrimp. Op basis hiervan zijn enkele... Lees meer

08-12-2010 Krimp / Praktijkvoorbeelden

Privacy en cookies. Lees meer.