Menu

Wat is effectief bij aanpak werkdruk?

De aanpak van werkdruk vraagt om maatwerk, al naar gelang de specifieke oorzaken. Op de meeste scholen ontbreekt het echter nog aan specifiek beleid om (overmatige) werkdruk tegen te gaan.

Dat blijkt uit onderzoek van het Arbeidsmarktplatform PO. Goede voorbeelden uit de praktijk en de literatuur bieden de school en schoolleider nuttige tips en tools. Op basis van deze rapportage zal een handreiking worden opgesteld voor scholen die met de aanpak van werkdruk aan de slag willen gaan.

Wat is er nationaal en internationaal bekend over de werkdruk onder leraren in het primair onderwijs? Welke maatregelen zijn de afgelopen jaren ingevoerd om de werkdruk te verlagen? Hebben die maatregelen het gewenste effect? Dat zijn de centrale vragen in het onderzoek.

Het onderzoek is opgebouwd uit drie onderdelen:

 • een literatuurstudie;
 • een enquête onder schoolleiders en bestuurders in het primair onderwijs;
 • goede praktijkvoorbeelden.

Vier stappen

Uit de literatuur blijkt dat er geen universele aanpak beschikbaar is die alle organisaties kunnen inzetten. De geschikte aanpak hangt nauw samen met de specifieke omstandigheden en oorzaken. Er zijn wel vier stappen die organisaties kunnen hanteren voor hun eigen aanpak:

 1. de werkdruk en de factoren die werkdruk veroorzaken, signaleren en in kaart brengen;
 2. maatregelen kiezen;
 3. de gekozen maatregelen invoeren;
 4. de getroffen maatregelen monitoren en evalueren.

Organisatie van het werk

Uit de enquête onder schoolleiders en bestuurders blijkt dat het op de meeste scholen nog ontbreekt aan specifiek beleid om werkdruk tegen te gaan. Slechts een minderheid (38 procent) van de respondenten meldt dat de eigen instelling (op school- of bovenschools niveau) op dit gebied specifiek beleid heeft ontwikkeld.

Scholen nemen wel verschillende maatregelen om werkdruk aan te pakken. De ondervraagde schoolleiders en bestuurders oordelen het meest positief over maatregelen gericht op de organisatie van het werk, gevolgd door maatregelen gericht op het team. Het minst positief oordelen respondenten doorgaans over de effectiviteit van maatregelen gericht op individuele medewerkers.

Goede voorbeelden

In de rapportage zijn goede voorbeelden uitgewerkt van zeer diverse aard:

 1. oorzaken van werkdruk gezamenlijk in kaart brengen en oplossingen verzinnen;
 2. specialisatie in het team;
 3. units van 70 tot 90 leerlingen en het onderwijs aan deze units laten verzorgen door een team van medewerkers binnen en buiten de school;
 4. aandacht voor de organisatie van het werk door:
  • zorggesprekken met IB’er onder schooltijd te laten plaatsvinden;
  • vakantiedagen in zetten om ondersteuningsplannen en groepsplannen te schrijven;
  • de schooltijden aanpassen (de pauze inkorten).

De goede voorbeelden uit de praktijk en de literatuur bieden allerlei mogelijke tips en tools om werkdruk tegen te gaan. De schoolleider speelt een belangrijke rol in de aanpak van werkdruk.

Lees het rapport Aanpak van werkdruk in het primair onderwijs >

 

 

Privacy en cookies. Lees meer.