Menu

Vraag een tegemoetkoming aan voor duurzame inzetbaarheid

Een gezond, gemotiveerd schoolteam en competente medewerkers die met plezier naar hun werk gaan. Beide dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Daarom is duurzame inzetbaarheid van groot belang.

Wilt u als schoolleider investeren in de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers? Hebt u als hr-medewerker of leerkracht een origineel plan om met dit thema aan de slag te gaan op school? Klop dan aan bij het Arbeidsmarktplatform PO voor financiële ondersteuning! Schoolleiders kunnen bij ons een tegemoetkoming aanvragen om duurzame inzetbaarheid onder het schoolteam te bevorderen.

Het Arbeidsmarktplatform PO wil op deze manier schoolteams stimuleren om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid en de professionele werkomgeving ondersteunen.

Aanvragen en meer informatie

Scholen kunnen op basis van een kort projectplan aanspraak maken op maximaal € 5.000 cofinanciering. Met dit budget kunt u zelf een vernieuwend project starten of een vervolg geven. Denk daarbij aan projecten op het gebied van loopbaanontwikkeling, vitaliteit, de vermindering van werkdruk, de aanpak van ziekteverzuim of het stimuleren binnen het team van de dialoog over duurzame inzetbaarheid in de school.

U dient een aanvraag in door een kort projectplan aan te leveren en te sturen naar info@arbeidsmarktplatformpo.nl. Een aanvraag indienen is mogelijk tot 15 november 2017. U kunt natuurlijk ook vooraf telefonisch contact opnemen om uw idee en aanvraag te toetsen via 070 376 57 70.

Download het format >

Voorwaarden

De belangrijkste criteria voor de beoordeling van een aanvraag:

  • U dient de aanvraag in als schoolleider in samenspraak met het team.
  • Het gaat om een project dat overdraagbaar is naar andere scholen en een idee dat vernieuwend is voor uw school.
  • In het projectplan staat hoe u de aanpak om duurzame inzetbaarheid te bevorderen, verankert binnen de organisatie.

Er is een budget beschikbaar voor 20 scholen. Lees meer over de voorwaarden.

Duurzame inzetbaarheidsuren

Deze financiële ondersteuning via het Arbeidsmarktplatform PO is bestemd voor het gehele schoolteam en is bedoeld om scholen te prikkelen concreet invulling te gaan geven aan vernieuwende aanpakken die duurzame inzetbaarheid stimuleren. In de cao-po zijn afspraken vastgelegd over duurzame inzetbaarheidsuren. Deze regeling is gericht op arbeidsparticipatie en ontwikkeling van individuele werknemers. De werknemer en werkgever bepalen in onderling overleg hoe zij de uren inzetten.

Privacy en cookies. Lees meer.