Menu

Tips voor duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) heeft onderzoek gedaan naar de duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers binnen haar aangesloten scholen.  Het onderzoek richt zich op de meerwaarde die werkgevers zien in ouder onderwijspersoneel , het HRM-beleid en beschrijft enkele good practices die uit de gesprekken met werkgevers naar voren kwamen:

 • Accepteer dat er diversiteit is in het team
  De houding van de werkgever vormt hierin een belangrijke factor. Niet iedereen hoeft namelijk hetzelfde te zijn en te kunnen. Juist deze gedachte biedt mogelijkheden en ruimte voor een complementair team. Als het team zich ervan bewust is dat men elkaar nodig heeft, zal dit ook de bereidheid vergroten om elkaar te ondersteunen. De teamsfeer kenmerkt zich dan door wederzijdse hulpvaardigheid. Zo kan het bijvoorbeeld van toegevoegde waarde zijn om werknemers uit verschillende levensfasen aan elkaar te koppelen.

 • Maak mensen deelverantwoordelijk voor de schoolontwikkeling
  Wanneer de individuele medewerkers zien welk stukje ze bijdragen aan het geheel en daar het ‘eigenaarschap’ voor voelen, bevordert dat hun motivatie. Concreet kan dat door te vragen naar de individuele bijdrage van de medewerker aan de schoolontwikkeling. Dit komt tot uiting in het POP van de medewerker.

 • Houd in de taakverdeling rekening met levensfase-specifieke wensen, persoonlijke ontwikkeling van de individuele medewerker en met de teamkwaliteiten
  Een grondige herziening van de taakverdeling kan een oplossing bieden voor diverse partijen. Het kan een idee zijn om de verdeling tijdens een teamvergadering met elkaar te bespreken en in te vullen.

 • Stimuleer medewerkers zich te ontwikkelen
  Wanneer mensen bijblijven met vernieuwingen en vaardigheden, voelen ze zich gemotiveerd. Het voorkomt bovendien dat bepaalde taken de medewerker onevenredig veel tijd gaan kosten. De directeuren van VGS merkten op dat de knelpunten rondom de inzetbaarheid van oudere medewerkers niet of nauwelijks tot uiting komen bij de medewerkers die zich blijven ontwikkelen.

 • Praat met medewerkers over hun balans tussen werk en privé
  Juist het gesprek over de verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer voor die balans doet dit onderwerp recht. Enerzijds door aandacht te besteden aan de verantwoordelijkheid van de werknemer voor volledige inzet op het werk. Anderzijds door als werkgever begrip voor de omstandigheden van de werknemer en flexibiliteit te tonen.

 • Uit waardering voor wat werknemers doenAls medewerkers horen dat hun werkgever tevreden is over hun bijdrage, vergroot dat hun motivatie. Juist ook de bij de levensfase behorende complimenten zijn van belang, zoals de frisse blik van een jonge leerkracht, of de (levens)ervaring van een senior leerkracht.

 • Deel positieve ervaringen van teamleden die vooroplopen op het gebied van duurzame inzetbaarheid
  Laat hen bijvoorbeeld hun POP presenteren tijdens een teamvergadering. Dit kan vrees voor het onbekende reduceren en een sneeuwbaleffect in het team veroorzaken.

De VGS biedt ook  verschillende mogelijkheden voor aangesloten werkgevers om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld bij de VGS terecht voor  workshops, coachtrajecten en beleidsmatige ondersteuning.

Meer informatie en lees het hele rapport

Bron: VGS

Privacy en cookies. Lees meer.