Menu

Subsidies internationale samenwerking en kennisuitwisseling

Er is een toenemende aandacht voor internationalisering in het onderwijs . Om internationale samenwerking en kennisuitwisseling te stimuleren zijn er verschillende subsidiemogelijkheden beschikbaar. Het primair onderwijs kan bijvoorbeeld aanspraak maken op internationale subsidies voor bijvoorbeeld studiereizen, nascholingscursussen in een ander land of cofinanciering van Europese projecten.

Toolkit internationalisering

Internationalisering kan zowel betrekking hebben op de inrichting als op de inhoud van het onderwijs. Steeds meer scholen bieden bijvoorbeeld een tweede taal aan of vormen een partnerschap met een school in een ander land. Aandacht voor ontwikkelingen en goede praktijkvoorbeelden in het buitenland kan het curriculum verrijken en de professionalisering van leerkrachten bevorderen. De Toolkit internationalisering van EP-Nuffic en de PO-Raad biedt een overzicht van de verschillende mogelijkheden van internationalisering.

Verankering van Internationale Oriƫntatie en Samenwerking (VIOS)

Scholen kunnen internationaliseringsactiviteiten voor een deel bekostigen met een Vios-subsidie. De Vios-subsidie is er op gericht om internationalisering duurzaam te verankeren in het onderwijs. Eenmalige projecten komen niet in aanmerking, er wordt alleen subsidie verleend aan projecten die onderdeel zijn van het leerplan van de school. Kijk voor meer informatie op de website van EP Nuffic.

Erasmus+ Strategische partnerschappen (Key Action 2)

Bij Erasmus+ kunnen strategische partnerschappen subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan het uitwisselen van kennis en ervaring met het buitenland, of voor het ontwikkelen van vernieuwende, kleinschalige onderwijsprojecten. Deze partnerschappen kunnen bestaan uit scholen, gemeenten, instellingen uit andere onderwijssectoren, stichtingen, organisaties in de jeugdsector en het bedrijfsleven. Strategische partnerschappen tussen scholen zijn gericht op het uitwisselen van goede voorbeelden tussen scholen of schoolbesturen. Het verankeren van internationalisering in het schoolbeleid staat centraal. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 29 maart 2017. Lees alle voorwaarden op de website van EP-Nuffic.

Gebruik het Stroomdiagram om te zien wat relevante subsidiemogelijkheden zijn van Key Action 2. 

Privacy en cookies. Lees meer.