Menu

Steun het TALIS-onderzoek naar werken in het onderwijs

Doet u ook mee met het internationale Talis-onderzoek naar de werkbeleving in het basisonderwijs? Als het minimale responspercentage wordt gehaald, worden de uitkomsten meegenomen in de nationale en internationale vergelijkingen. En dat levert weer belangrijke inzichten op voor nieuw onderwijsbeleid.

De Teaching and Learning International Survey (Talis) is een internationaal onderzoek naar de werk- en leeromgeving van leraren en schoolleiders. Door nationale en internationale vergelijking biedt het onderzoek belangrijke kennis over werken in het onderwijs. Voorwaarde is wel dat voldoende leerkrachten en schoolleiders deelnemen, zodat het minimale responspercentage wordt gehaald.

Basisonderwijs

De Talis wordt elke vijf jaar herhaald, dit is echter de eerste keer dat het Nederlandse basisonderwijs wordt meegenomen. Het onderzoek geeft leerkrachten en schoolleiders in het po de gelegenheid zich uit te spreken over onderwerpen als:

  • Baankenmerken en werkomstandigheden (waaronder ook werkdruk en de verhouding lesgebonden enniet-lesgebonden taken van leerkrachten)
  • Schoolleiderschap en de opleiding/professionalisering van schoolleiders
  • InitiĆ«le opleiding, inductie en professionalisering
  • Schoolklimaat en werktevredenheid
  • Self-efficacy onder leerkrachten
  • Diversiteitsbeleid

Over Talis

Het onderzoek Talis is een initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en  wordt in Nederland uitgevoerd door Ecorys, MOOZ en Erasmus Universiteit. Er doen 44 landen aan mee.

Bron: zie voor meer informatie de TALIS-website of lees het bericht op de website van de PO Raad.

 

Privacy en cookies. Lees meer.