Menu

Sterkte voor de toekomst: impuls aan duurzame inzetbaarheid

Om de duurzame inzetbaarheid in het primair onderwijs een impuls te geven, heeft het Arbeidsmarktplatform PO een subsidieregeling ingesteld waarbij schoolbesturen subsidie konden ontvangen bij het ontwikkelen van een integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid, toegesneden op hun eigen uitgangssituatie en behoeftes. Van deze subsidieregeling is ruim gebruik gemaakt en twaalf schoolbesturen krijgen nu de kans om de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers te bevorderen met behulp van ondersteuning van het Arbeidsmarktplatform. De projecten richten zich op verschillende thema’s binnen duurzame inzetbaarheid. Zo zijn er schoolbesturen die mobiliteit centraal hebben staan, wordt er gefocust op vitaliteit en het verminderen van werkdruk en komt de gesprekkencyclus aan bod. Daarnaast nemen de schoolbesturen deel aan een kenniskring, waar plaats is voor kennisdeling en kennisverdieping en waar de verschillende projecten met elkaar verbonden worden.
Onderstaande schoolbesturen doen mee aan de subsidieregeling en voeren projecten uit op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Door op de namen van de schoolbesturen te klikken, kunt u zien welke projecten er worden uitgevoerd.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Simone Hoogenboom, S.Hoogenboom@caop.nl, 06-22614299.

Privacy en cookies. Lees meer.