Menu

Stappenplan aanpak werkdruk

Wat is werkdruk? Welke stappen kun je zetten om werkdruk bij leraren systematisch aan te pakken? De aanpak van werkdruk vraagt om maatwerk, het ontbreekt veel scholen echter nog aan specifiek beleid om (overmatige) werkdruk tegen te gaan.

In opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO is onderzocht hoe scholen ongewenste werkdruk bestrijden. Op basis van dat onderzoek is het Stappenplan voor de aanpak van werkdruk in het PO samengesteld. De verschillende stappen zijn geïllustreerd met citaten van schoolleiders, onderzoeksresultaten en goede praktijkvoorbeelden.

Lees het stappenplan voor de aanpak van werkdruk >

Privacy en cookies. Lees meer.