Menu

Meer tijd voor onderwijsverbetering door werkdrukverlaging

Door de werkdruk te verlagen hebben leerkrachten meer tijd om het onderwijs te verbeteren en te vernieuwen. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Regioplan. In het onderzoek staat dat dat kleinere klassen, het verminderen van het aantal regels en de inzet van ict leerkrachten kan ontlasten.

Het onderzoek is uitgevoerd  in opdracht van het Ministerie van OCW naar aanleiding van de vorig jaar door de Tweede Kamer aangenomen motie-Van Meenen en Ypma. In het onderzoek heeft het ministerie laten uitzoeken of een maximum aantal lesuren in het po en vo de werkdruk verlaagt.

Kamerbrief

Op 23 februari 2017 heeft staatssecretaris Dekker het Regioplan-onderzoek naar de Tweede Kamer gestuurd, samen met een brief waarin de effecten van de verschillende maatregelen voor het onderwijs worden toegelicht. Dekker roept scholen op om gebruik te maken van de mogelijkheden om de werkdruk van leerkrachten te verminderen. Minder werkdruk biedt leerkrachten de tijd om zich te verbeteren, te verbreden, te verdiepen en om vorm te geven aan onderwijsvernieuwing. Download het onderzoek en de kamerbrief op de website van de Rijksoverheid.

Onderzoek

Regioplan onderzocht via een online platform, interviews en groepsgesprekken welke mogelijkheden leerkrachten, schoolleiders en bestuurders zagen om de werkdruk te verlagen. Ook is gevraagd wat zij met de extra vrijgemaakte tijd zouden willen doen. Regioplan onderscheidde vier scenario’s:

 a. Minder lesuren of lesstof;

 b.  Extra leerkrachten en ondersteuning;

 c. Grotere klassen;

 d.  Een andere inrichting van het onderwijs.

Uit het onderzoek blijkt dat er behoefte is aan meer tijd om samen te reflecteren op het lesgeven, intervisie, het bieden maatwerk en het één-op-één spreken met leerlingen. De extra tijd zou kunnen worden gerealiseerd door het inzetten van ICT om bepaalde lestaken te verlichten en door het inzetten van meer leerkrachten en onderwijsondersteuners.

Ondersteuning vanuit het Arbeidsmarktplatform PO

Werkplezier, ruimte voor professionalisering en onderwijsontwikkeling zijn belangrijke factoren die elkaar beïnvloeden. Duurzame inzetbaarheid van leerkrachten gaat niet alleen over werkdruk maar ook over het bijhouden van vaardigheden en het opdoen en toepassen van nieuwe kennis. Het Arbeidsmarktplatform po ondersteunt scholen, besturen en samenwerkingsverbanden bij het realiseren van een duurzame en professionele arbeidsorganisatie.

Speciaal op het gebied van werkdruk voert het Arbeidsmarktplatform PO de pilot Samen werken aan werkdruk uit. Wat kunnen leerkrachten en schoolleiders samen doen om werkstress aan te pakken? Lees erover in de pilotomschrijving.

Er zijn ook blogs over de ervaringen met de pilot Samenwerken aan werkdruk.

Een schoolleider vertelt meer over de aanpak van werkdruk op haar school in het digitale magazine.

Op onze website hebben we meer kennis over duurzame inzetbaarheid en het primair onderwijs op een rij gezet in dit dossier.

Bron: download de Kamerbrief en het onderzoeksrapport op de website van de Rijksoverheid.

Privacy en cookies. Lees meer.