Menu

Meer dan één maatregel alleen

‘Eén maatregel is vaak niet voldoende om van een geslaagd levensfasegericht personeelsbeleid te kunnen spreken.’ Aldus de directrice van basisschool de Kleiberg E. Hasselmann - Killaars. ‘Er moet sprake zijn van een filosofie waarin de school rekening houdt met de capaciteiten van individuele werknemers. Om leerkrachten zo optimaal mogelijk te laten functioneren, hebben wij een scala aan maatregelen om werknemers aandacht en begeleiding geven.’

Luisteren

‘Het belangrijkste element in onze aanpak is dat we luisteren naar de leerkrachten. Niet alleen tijdens functioneringsgesprekken, maar ook in de wandelgangen. Als ons managementteam ergens problemen signaleert, wordt het werk van de leerkracht in kwestie zo mogelijk aangepast. Deze ondersteunende houding verlicht de druk op leerkrachten die dreigen uit te vallen.’

Aanpassen van het werk

De Kleiberg past het werk op een aantal manieren aan:

Parttime werken met de Bapo-regeling. Dit werkt stimulerend, zeker voor leerkrachten die hun jaar moeizaam door komen. Het gaat hierbij niet alleen om de financiële kant van de regeling maar ook om de rust die hij oplevert. Bapo clusteren, zodat leerkrachten kunnen bijtanken. Taakgroepen en vergaderingen organiseren op tijden dat leerkrachten inzetbaar zijn maar niet te vermoeid. Bijvoorbeeld: niet in de avonduren, maar op de woensdagmiddagen. Rekening houden met de belastbaarheid van leerkrachten bij de groepsindeling. Stagiaires binnenhalen voor extra hulp in de klas. Zoeken naar andere takenpakketten dan alleen lesgeven. Bijvoorbeeld: een coachende rol naar jongere leerkrachten. Kwaliteiten van oudere leerkrachten inzetten. Bijvoorbeeld: een leerkracht die goed is in muziek in de andere groepen muziekles laten geven. Leerkrachten die niet optimaal functioneren als ondersteunende leerkracht inzetten.

Ook is een actief verzuimbeleid. De school heeft regelmatig contact met de Arbo-arts. Als leerkrachten ziek zijn, stellen de school en de Arbo-arts samen een plan van aanpak op om leerkrachten snel terug te begeleiden naar werk.

Resultaten

‘Onze aanpak blijkt goed te werken. Ons ziekteverzuim is vergeleken met andere scholen laag, terwijl we juist bovengemiddeld veel moeilijke leerlingen en een relatief hoog percentage oudere leerkrachten hebben. Onze manier van werken heeft ook geleid tot meer gemotiveerde leerkrachten die meer plezier in hun werk hebben. Wat wel heel belangrijk is voor het slagen van een aanpak als de onze, is dat de leerkrachten bij hun beslissingen niet alleen aan hun eigen belang laten meewegen, maar ook de belangen van hun school en collega’s.’

Meer informatie

Neem contact op met:

E. Hasselmann-Killaars
Postbus 3155
5930 AD Tegelen.
077-373 3318
stuur een e-mail

Zelf een goed praktijkvoorbeeld?
Neem contact op met onze webredacteur

Privacy en cookies. Lees meer.