Menu

Hoge werkdruk in het onderwijs

Bijna 55 procent van de ondervraagde leraren in het primair onderwijs stelt dat zij te maken heeft met een hoge werkdruk. Volgens zo’n 31 procent is er zelfs sprake van een zeer hoge werkdruk. Dit blijkt uit onderzoek van CNV Onderwijs naar de oorzaken van werkdruk in het onderwijs. Hiervoor hebben zij een enquête uitgezet onder leraren in het primair en voortgezet onderwijs.

Uit het onderzoek blijkt dat 80 procent van de ondervraagde leraren de ervaren werkdruk ziet als een probleem. De werkdruk heeft invloed op hun plezier in het werk en heeft bovendien relatief vaak invloed op het privéleven van de leraar. Leraren ervaren de werkdruk vooral door de lesgebonden taken die zij moeten uitvoeren (52 procent). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om oudercontacten, lesvoorbereiding en handelingsplannen. Leraren moeten steeds meer verantwoorden en vergaderen, waardoor de bureaucratie toeneemt. Ook niet-lesgebonden taken worden relatief vaak gezien als oorzaak van de werkdruk (43 procent), zoals schoolreisjes, musical groep 8 en feestjes. Bron: CNVO

Downloads

Privacy en cookies. Lees meer.