Menu

Hoe houdt schoolbestuur STIP ziekteverzuim laag?

De afgelopen jaren is het ziekteverzuim op de 18 scholen van STIP Hilversum (Openbaar Basisonderwijs Hilversum) opvallend laag gebleven. Met 3,6 procent ligt het ziekteverzuim ruim onder het sectorgemiddelde van 4,9 procent. Door te investeren in de werkcultuur en het personeelsbeleid, biedt STIP leerkrachten een werkomgeving die inspireert en ondersteunt.

Zoals leerkrachten het beste uit elke leerling willen halen, zo willen scholen het beste uit elke medewerker halen. Het is dan van belang dat medewerkers er niet alleen voor staan of zelf het wiel moeten uitvinden. Bij STIP is er extra aandacht voor startende leerkrachten, omdat het risico op uitval gemiddeld hoger is. Nieuwe leerkrachten volgen een uitgebreid traject met maandelijkse trainingen, intervisie en externe coaching. Lees het hele artikel in het magazine Naar School! op de website van VOS ABB.

Initiatief en passie

Een paar jaar geleden lag het ziekteverzuim nog rond de 6 procent. Om een nieuwe koers te bepalen werden verschillende kernwaarden gekozen en uitgedragen. Allereerst trots voor de organisatie, het inspireren en geïnspireerd worden, passie en professionaliteit.

STIP ondersteunt en moedigt leerkrachten aan om zich verder te ontwikkelen en om met elkaar in gesprek te gaan over het onderwijs. Er wordt geïnvesteerd in goede interne begeleiders en lerende netwerken waarin medewerkers kennis kunnen delen en elkaar kunnen inspireren.

Ook is de STIP Academie opgericht met een ruim scholingsaanbod, onder meer op het gebied van werkdrukvermindering. Medewerkers worden uitgedaagd om zelf het initiatief te nemen en ondernemerschap te tonen. Bijvoorbeeld bij het aanpakken van de administratieve lastendruk, een belangrijke bron van werkdruk.

Cruciale rol directeuren

De schooldirecteur heeft een cruciale rol bij het vormgeven en uitvoeren van het verzuimbeleid. Omdat verzuim altijd leidt tot extra belasting van collega’s en discontinuïteit in het onderwijsproces, is het van belang om verzuim te voorkomen en verminderen. STIP-schooldirecteuren worden getraind om relevante signalen te herkennen en hier op te anticiperen. Ook voeren zij overleg met elkaar om tips en advies uit te wisselen. Door proactief te reageren en korte lijntjes met de arbo-arts en verzuimconsulent te onderhouden, laten zij merken dat zij de medewerker serieus nemen.

Samenwerken aan werkdruk

Wat kunnen leerkrachten en schoolleiders samen doen om werkstress aan te pakken? Via de pilot ‘Samenwerken aan werkdruk’ wil het Arbeidsmarktplatform PO het gesprek in de school daarover stimuleren. Aan de pilot doen vijf scholen mee, met zijn eigen dynamiek en kenmerken.

Het Arbeidsmarktplatform PO verzamelt ook voorbeelden en best practices die het verzuim beperken en het werkplezier vergroten. Kijk voor meer informatie ook op de pagina Duurzame inzetbaarheid.

Bron: lees het gehele nieuwsbericht op de website van VOS ABB.

Privacy en cookies. Lees meer.