Menu

Handreiking Mobiliteit en Vitaliteit

Prof. dr. Tinka van Vuuren heeft in samenwerking met Loyalis en in opdracht van Zestor (arbeidsmarkt- en opleidingsfonds HBO) een onderzoek uitgevoerd naar mobiliteitsbeleid en beleid op duurzame inzetbaarheid binnen hogescholen. Binnen 10 hogescholen zijn diepte-interviews afgenomen met HRM managers en medewerkers van mobiliteitscentra over mobiliteit in relatie tot loopbaanontwikkeling en vitaliteit. In de handreiking Mobiliteit en Vitaliteit staan de uitkomsten van de quick-scan, verdere aanbevelingen voor duurzame inzetbaarheid en ‘tips uit het veld’.

De handreiking kan dienen als input voor beleid op het gebied van mobiliteit en vitaliteit ten behoeve van hogeschoolmedewerkers en kan tevens inspiratie bieden voor andere onderwijsorganisaties.

Bron: Zestor

Downloads

Privacy en cookies. Lees meer.