Menu

Handreiking Duurzame Inzetbaarheid van oudere werknemers

Organisaties hebben behoefte aan concrete handvatten op het gebied van interventies en meetinstrumenten om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek naar de stand van zaken van duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Radboud Universiteit Nijmegen. Het UMCG en de Radboud hebben een handreiking opgesteld, zodat organisaties zelf aan de slag kunnen met duurzame inzetbaarheid. Daarin worden handvatten aangereikt voor directie, ondernemersraad, leidinggevenden, HR- en Arbomedewerkers en voor werknemers zelf om vraagstukken op het terrein van duurzame inzetbaarheid te inventariseren en aan te pakken. Zo wordt er bijvoorbeeld aangeraden om een Consulent Duurzame Inzetbaarheid aan te stellen, om een Basismeting duurzame inzetbaarheid uit te voeren en is er een stappenplan opgesteld voor het aanpakken van de vraagstukken. 

Downloads

Privacy en cookies. Lees meer.