Menu

Duurzame inzetbaarheid: Wat speelt er bij u? Waar kunt u ondersteuning bij gebruiken?

Uw ervaringen kunnen leerzaam zijn voor andere schoolbesturen. Hebt u praktijkvoorbeelden op het terrein van duurzame inzetbaarheid en wilt u die met ons en de sector delen?
Of hebt u een vraagstuk op het gebied van duurzame inzetbaarheid en wilt u daar eens over sparren met een deskundige? In beide gevallen horen wij graag van u.

Met plezier en productief aan het werk, nu en in de toekomst

Het is belangrijk dat medewerkers in het primair onderwijs werken aan hun eigen ontwikkeling, zodat ze duurzaam inzetbaar blijven. Dat houdt in dat medewerkers gezond, gemotiveerd, met plezier, competent en productief aan het werk kunnen blijven. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Want ook dan is er immers voldoende en gekwalificeerd personeel nodig!

Verschillende spelers en belanghebbenden

Door het gesprek te voeren over de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, kunnen bestuur, schoolleider en personeel de inzetbaarheid, het werkvermogen en de productiviteit van medewerkers bevorderen. Wanneer leraren en onderwijsondersteunend personeel zich allround ontwikkelen in hun werk, op een manier die hen werkplezier en een gezonde balans oplevert, kunnen ze het verschil maken voor leerlingen en investeren ze in hun eigen loopbaan.
Ook schooldirecteuren en -besturen hebben hier belang bij. Met een team van inzetbare medewerkers kunnen zij goed onderwijs realiseren, ook als de leerlingen uiteenlopende vragen en uitdagingen met zich meebrengen.

Ondersteuning van het Arbeidsmarktplatform PO

Duurzame inzetbaarheid is een van de thema’s waarbij het Arbeidsmarktplatform PO de sector ondersteuning biedt. Dit doet het platform op verschillende manieren, onder andere via een subsidieregeling waarmee twaalf schoolbesturen momenteel projecten rondom duurzame inzetbaarheid uitvoeren (de aanvraag is inmiddels gesloten). Deze projecten richten zich bijvoorbeeld op mobiliteit, vitaliteit, het verminderen van werkdruk en de gesprekkencyclus.

Wij zijn echter ook op zoek naar goede praktijkvoorbeelden van scholen die al inzetten op duurzame inzetbaarheid, zodat we deze kennis met de sector kunnen delen. Daarnaast kunt u bij het platform vrijblijvend advies inwinnen indien u een vraagstuk heeft over (aspecten) van duurzame inzetbaarheid en bieden wij ook ondersteuning door middel van bijvoorbeeld workshops.

We horen graag van u

Kortom:
Heeft u kleinere of grotere praktijkvoorbeelden op het terrein van duurzame inzetbaarheid en wilt u deze met de sector delen? Neem dan contact met ons op! Uw ervaringen kunnen leerzaam zijn voor andere schoolbesturen. Dat kan ook gelden voor zaken die u als moeizaam ervaart.
Heeft u een vraagstuk op het gebied van duurzame inzetbaarheid en wilt u daar eens over sparren met een deskundige? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een verkennend gesprek.

Neem contact op met:
Rebecca Schoon, 070-376 5732

Privacy en cookies. Lees meer.