Menu

Dit is wat samenwerken aan werkdruk kan opleveren

Een blog van Ellen Feller, procesbegeleider Samenwerken aan werkdruk

Ik zit in de trein op weg naar één van de vijf pilotscholen ‘Samenwerken aan werkdruk’. Ik voel bijna de usb-stick met de resultaten van de tweede meting van TNO in mijn tas branden. De resultaten van deze meting tonen aan wat samenwerken aan werkdruk kan opleveren. Het gaat concreet om basisschool De Uilenburcht in Beerta, een kleine school in Oost Groningen door waar het aantal leerlingen in de afgelopen jaren flink is verminderd. Hebben alle inspanningen van het afgelopen jaar binnen de school hebben opgeleverd wat we er van hopen? Is er minder werkdruk op de school?

Aanpak werkdruk binnen de school

Tijdens de pilot is het afgelopen jaar gemeten hoeveel werkdruk er is en zijn oorzaken voor werkdruk boven tafel gebracht. Een projectteam binnen de school heeft gebrainstormd over oplossingen en heeft activiteiten bedacht om de werkdruk aan te pakken en deze uitgevoerd. En vandaag is dan de grote dag gekomen om de resultaten met de projectgroep te delen. Onder leiding van de inspirerende projectleider binnen de school en enthousiaste projectgroep, is het afgelopen jaar planmatig en voortvarend gewerkt. Zal dit zich uitbetalen in mooie resultaten in de tweede meting?

Resultaat

Gelukkig mag deze school goed nieuws ontvangen. Omdat er bij deze school maar een zeer klein aantal respondenten heeft meegewerkt aan de meting, is het niet mogelijk opvallende verschillen aan te tonen. Maar er wel degelijk interessante veranderingen te bespeuren tussen de eerste meting van een jaar geleden en de tweede meting die ik vandaag ga toelichten.

Zo lijken de burnoutklachten gedaald, het aantal genoemde overuren gedaald, de sociale steun van de leidinggevende en collega’s gestegen en de last van ongewenst gedrag van externen verminderd. Laten dit nu net de punten zijn waar De Uilenburcht het afgelopen jaar acties op heeft ondernomen om daarmee de werkdruk aan te pakken. Andere effecten die de leerkrachten noemen van het project zijn dat het thema werkdruk bespreekbaar is geworden, dat vergaderingen efficiënter en effectiever zijn en de groepsplannen zijn aangepast en daardoor minder tijd kosten.

Werkdruk veelkoppige monster

Is het dan allemaal positief wat klok slaat? Nee hoor, uit de tweede meting blijkt ook dat er op andere onderwerpen nog genoeg ruimte is voor verbetering. Daarmee geeft het onderzoek van TNO gelijk houvast bij het bedenken van nieuwe acties voor het komend jaar. Want zo’n veelkoppig monster als het thema werkdruk nu eenmaal is, is helaas niet in een jaar tijd uit de wereld te helpen. Dat vraagt een langere adem en consequent werken aan brede beïnvloeding van die factoren die de werkdruk binnen de school veroorzaken.

Meer informatie

Binnenkort verschijnt het overzicht van de totaal resultaten van de vijf pilotscholen van de pilot Samenwerken aan werkdruk.

Meer informatie

Privacy en cookies. Lees meer.